8. apríl (zamyslenie Al-Anon)

Budem stáť na brehu a rovnako ako kráľ Kanuta zo starobylej legendy sa budem snažiť rozkazovať vlnám? Je rovnako zbytočné snažiť sa ovládať alkoholika. Napriek tomu by som robila presne to, keby som sa snažila vnútiť mu triezvosť silou svojej vôle.

Musím úprimne priznať, že nie som schopná ovládať ani len svoje vlastné myšlienky, slová a činy. Musím sa v tom veľmi zlepšiť. Mojou prvoradou povinnosťou je žiť život, ktorý bude uspokojovať v prvom rade mňa. Preto, aby to tak bolo, musím pracovať na svojich chybách a byť zadobre so sebou a s tými, ktorí sú okolo mňa.

Pripomienka na dnešný deň: Budem sa venovať prekonávaniu svojich charakterových chýb a kontrole svojich impulzívnych slov a činov. Potom nebudem mať čas na to, aby som sa znepokojovala a chcela prerobiť alkoholika.

Keď sa vzdám svojho zasahovania a ochraňovania, alkoholik si možno uvedomí, že triezvosť musí byť jeho osobný problém, ktorý zaňho nemôže vyriešiť nikto iný.

„Modlím sa o múdrosť, aby som vedela, že záchrana nijakého iného človeka nezávisí odo mňa, ale od neho samého a Boha.“

predošlé   ♦   nasledujúce