8. apríl (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI POCIŤUJEM SÚCIT

Moje srdce bolo po dlhý čas malé a zablokované. Necítil som žiadny súcit voči druhým, ani voči sebe. Potom vo mne moja Vyššia moc túto schopnosť prebudila. Teraz už necítim potrebu druhých súdiť alebo naprávať. Nemám dôvod cítiť ľútosť alebo ich hnať ich bolesťou. Súcit mi dovoľuje sedieť s kamarátom a počúvať. V takých chvíľach pociťujem súcit k sebe i k nemu.

Keď načúvam srdcom, počujem aj to, čo sa skrýva za slovami a vidím do srdca druhého človeka. Súcit je úchvatný dar od Boha.

predošlé   ♦   nasledujúce