8. december (zamyslenie Al-Anon)

Je veľmi smutné, keď sa členovia skupiny Al-Anon uhniezdia v akomsi „veteránstve“ a stretávajú sa len preto, aby sa trochu porozprávali a poklebetili.

Vitalita a nádej, ktorá skupinu inšpirovala predtým, je dávno preč, rovnako ako výmena skúseností, sily a nádeje, výzva k používaniu programu v každej oblasti života. A preč je aj priateľstvo, ktoré sa zaujímalo o utrápených ľudí a viedlo ich k tomu, aby sa učili o krokoch k vyrovnanosti, dôvere a obnovenej viere, a to všetko sa dialo prostredníctvom našej vzájomnej pomoci a starostlivosti.

Pripomienka na dnešný deň: Nebudem zabúdať na to, že možnosti tohto širokého duchovného programu sú pre mňa stále neohraničené. Ešte stále sa musím veľa učiť. Dovoľ mi pamätať aj na to, že skupina Al-Anon je vitálnym prvkom akejkoľvek komunity: a v tej žije tak veľa tých, ktorým môže priniesť nádej! Pokúsim sa nájsť ich pomocou kostolov, lekárov, súdov a poradcov a podeliť sa s nimi o myšlienku Al-Anon.

„V Al-Anone je každý deň
novým dobrodružstvom,
ktoré nám ukazuje cestu
k ešte lepšiemu spôsobu života.“

predošlé   ♦   nasledujúce