8. január (zamyslenie Al-Anon)

Keď bol alkoholik požehnaný darom triezvosti, môžem byť vďačná za veľa dobrých dôsledkov, ktoré táto zmena priniesla:

  • môžem sa spoľahnúť na to, že príde domov načas, aby si rodina mohla spolu sadnúť za stôl;
  • môžem pozvať priateľov bez strachu zo zahanbenia;
  • môžem mať zaplatené účty, aby sme nemuseli chodiť so zvesenou hlavou.

Keby som niekedy mala pokušenie v súvislosti s touto novonájdenou triezvosťou a podľahla mu, budem sa usilovať o dôveru; moja dôvera mu pomôže udržať si triezvosť a mne rozvážnosť.

Pripomienka na dnešný deň: Hoci je ešte veľa problémov, ktoré treba vyriešiť, z toho, čo prináša triezvosť, využijem čo najviac. Budem uplatňovať program Al-Anon a budem na ňom závislá, aby mi pomohol vyriešiť akékoľvek problémy, ktoré ešte majú prísť.

„Modlím sa, aby som sa naučila tešiť sa z dobra, ktoré prináša každý deň a aby som sa neznepokojovala kvôli budúcnosti, ktorá je v Božích rukách.“

predošlé   ♦   nasledujúce