8. júl (zamyslenie Al-Anon)

Počúvanie hlasov na stretnutí Al-Anon je zaujímavá a poučná skúsenosť, a to ani nie tak kvôli tomu, čo hovoria, ale ako to hovoria. Samotný zvuk a a modulácia hlasu môže odkrývať skryté postoje dotyčnej osoby.

Čo počuje súdny poslucháč v takejto skúsenosti?

U tých, čo študujú program a tešia sa z ovocia, ktoré prináša jeho uplatňovanie v živote, odráža tón a spôsob prejavu dôveru, pokoru a súcit s tými, čo sa nachádzajú v problémoch, a úprimné uznanie toho, že nevedia vyriešiť všetky problémy.

U tých, ktorí sú ešte stále poviazaní svojim nešťastím, počujeme za ich slovami nahnevané odsudzovanie alkoholika, sebaľútosť a nekompromisné rozhodnutie „zvíťaziť“, nech sa deje čokoľvek.

Pripomienka na dnešný deň: Spôsob, akým hovorím, často odkrýva viac než to, čo poviem.

Ak chcem, aby program u mňa fungoval, je dôležité žiť ho. Prejaví sa to vo všetkom, čo budem robiť a hovoriť.

„Keď budem počúvať viac než len obyčajné slová, môžem sa dozvedieť oveľa viac, než čo ma môžu naučiť.“

predošlé   ♦   nasledujúce