8. máj (zamyslenie Al-Anon)

Medzi mnohými darmi, ktoré nám v Al-Anone ponúkajú, je sloboda. Keď sme tam nováčikmi, sme väzňami svojho vlastného zmätku a zúfalstva. Uplatňovanie programu nám ponúka oslobodenie, keď sa učíme chápať skutočnú podstatu našej situácie. Dary Al-Anonu nie sú bez cenovky; napr. sloboda sa dá dosiahnuť len tým, že zaplatíme cenu, ktorú nazývame prijatie. Ak dokážeme prijať prvý krok, sme oslobodení od potreby kontrolovať alkoholika. Ak sa dokážeme poddať Božiemu vedeniu, bude nás to stáť našu zaťatosť, ktorá je nám taká vzácna, lebo sme si stále mysleli, že môžeme vládnuť. Je na nás, aby sme sa rozhodli, či nám oslobodenie z nášho zúfalstva za to všetko stojí. Väčšina z nás verí, že áno.

Pripomienka na dnešný deň: Úspech programu Al-Anon si vyžaduje, aby sme úprimne a do hĺbky premýšľali o svojich postojoch, hodnotili svoje slová a činy. Keď sa naše postoje zmenia z nepriateľstva na odpustenie, z násilia na tiché prijatie, naše slová a činy za tým budú nasledovať.

„Sloboda má veľa stránok, ale hlavne nás oslobodzuje od toho, čo nás trápilo a čo nad nami víťazilo. Modlíme sa, aby toto oslobodenie viedlo k slobode.“

predošlé   ♦   nasledujúce