8. marec (zamyslenie Al-Anon)

Keď bolo moje srdce a myseľ plné sklamania, nemala som žiadny priestor na to, aby som sa mohla zaujímať o iných. Denne som sa mučila, rozmýšľala som stále dookola o tom istom a rozhodovala najprv o jednom márnom postupe a potom o druhom. Medzi mnou a mojím problémom nebol nijaký vzduch, nijaký priestor na dýchanie; boli sme zamotaní a prepletení. Nič som nevidela priamo a jasne, nič nebolo zjavené v jeho skutočných farbách, len plameň červenej, plameň neustálej hystérie a obáv. Nájsť východisko z tohto myslenia je samo o sebe zázrakom: a ten som našla v Al-Anone. Zamerala som sa na svoje vlastné problémy ich porovnaním s problémami ostatných. Zistila som, že by som im mohla venovať nejakú myšlienku a súcit a potom som začala prežívať pokoj mysle.

Pripomienka na dnešný deň: Práve zdieľanie skúseností a nádeje spôsobuje, že naše kontakty v Al-Anone sú pre nás také dôležité. Vždy, keď čítame niečo o tom, ako Al-Anon funguje, vždy, keď navštívime stretnutie alebo sa s niekym z Al-Anonu telefonicky rozprávame, rastieme vo vyrovnanosti a sile.

Dovoľ mi prijať všetku útechu,
ktorú mi poskytuje tento spôsob života,
lebo viem, že mi môže pomôcť
vo všetkých životných skúškach
.“

predošlé   ♦   nasledujúce