8. október (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI SLÚŽIM ORGANIZÁCII CODA

Som v literárnom výbore, ktorý sa stretáva na Služobnej konferencii CoDA. Sú tu traja noví členovia, ich vzrušenie je nákazlivé. Služba v tomto výbore urýchľovala v posledných štyroch rokoch môj rast. Vďaka zdieľaniu sa s uzdravením v písomnej práci a na stretnutiach výboru som pochopila koncepcie CoDA tak ako nikdy predtým. Tú múdrosť využívam v mnohých aspektoch svojho života:

  • Lepšie sa poznám.
  • Druhých vidím jasnejšie.
  • Zdravšie sa rozhodujem.

Cítim sa dobre.

predošlé   ♦   nasledujúce