9. apríl (zamyslenie Al-Anon)

Niekedy sa nachádzame v takej ťažkej situácii, že sa to javí ako dlhodobá a vyčerpávajúca kríza; nevieme to vyriešiť a niet z toho úniku. Takýto problém bude naše myšlienky neustále zamestnávať a čím viac na to budeme myslieť, tým viac nás bude pohlcovať zúfalstvo.

Toto je moment, keď si treba pripomenúť jednoduchú frázu, slogan alebo trochu z filozofie a neustále si ho opakovať, až kým nenaplní našu myseľ a nenahradí myšlienku na problém, ktorý nás ničí.

Môže to byť modlitba vyrovnanosti alebo myšlienka, akú poslal jeden z členov do časopisu Forum: „Ďakujem Ti, Bože, že môžem vidieť, že tŕne majú ruže.“

Pripomienka na dnešný deň: Dokonca aj v tých najtemnejších problémoch je niečo dobré. Môžem nadobudnúť zručnosť pri vyhľadávaní dobra a sústrediť sa naň. Veľa závisí od môjho postoja, s akým budem pristupovať k svojim problémom – otvorene a pokojne odhadnem ich skutočnú povahu, odmietnem ich zveličovať a potom sa ich zbavím pomocou inšpirujúcej myšlienky.

„Bolestivé skúsenosti vychádzajú z tŕňov, ktoré nás zraňujú; spôsobujú, že zabúdame, že sú na nich aj ruže. Napriek tomu nemôžeme očakávať, že sa budeme tešiť z pestrosti života, z jeho krásy a vône bez toho, aby sme počítali aj s bolestivými skúsenosťami a naučili sa, ako s nimi zaobchádzať tak, ako to robíme v Al-Anone.“

predošlé   ♦   nasledujúce