9. december (zamyslenie Al-Anon)

Je povzbudivé vedieť, že členovia Al-Anonu na celom svete sa môžu navzájom inšpirovať: myšlienky a modlitby sa prenášajú priestorom, aby nás podporili a pomohli nám. Tieto múdre slová pochádzajú od skupín Al-Anon vo Francúzsku:

„Všetci sme mali pocit,
že sme pripútaní k ťažkému závažiu,
ktoré nás ťahá na všetky strany
– a kým nás ťahalo,
strácali sme správny smer i konanie.

Lenže teraz máme inú reťaz:
tú, ktorá nás spája v Al-Anone.
Každý z nás je jedným z jej článkov
a síce rovnakým, ako tie ostatné.
Je to reťaz, ku ktorej sa
môžeme pripojiť vždy,
keď to potrebujeme.“

Pripomienka na dnešný deň: Aká je to úľava, môcť sa odpútať od reťaze, ktorá nás viaže k bremenu alkoholizmu – vedomie, že ním nemusíme byť beznádejne ovládaní. Oslobodzuje nás poznanie, že naň nemáme ani ten najmenší vplyv. Aké je to ľahké a príjemné, byť ohnivkom v tej druhej reťazi, ktorá nás spája v Al-Anone, a objavovať, ako máme naprávať postoje, ktoré nás pútali k našim obavám.

„Ten, kto jedná múdro,
nájde dobro.“
(Príslovia)

predošlé   ♦   nasledujúce