9. január (zamyslenie Al-Anon)

Keď ma život s alkoholikom celkom premohol, nevedela som, kam sa mám obrátiť, alebo ako sa mám rozhodnúť. Odmietala som Boha, lebo som cítila odpor k tomu, čo som považovala za nespravodlivý trest. Napriek tomu som zistila, že ak to nechám tak, veci sa ešte zhoršia. V ešte neskoršom štádiu beznádeje som sa k Nemu znovu obrátila a odovzdala som svoj život i svoju vôľu do Jeho rúk. Keď som sa Mu celkom poddala a úplne mu začala dôverovať, moje bremeno sa nadľahčilo. Neviem pochopiť, ako sa to stane; už nikdy nechcem zabudnúť na to, že On je pripravený sa so mnou priateliť, ale len do tej miery, do akej mu budem dôverovať.

Pripomienka na dnešný deň: Ak namiesto Bohu dôverujem svojej vlastnej inteligencii, sile a prezieravosti, nenájdem cestu k Nemu a k jeho pomoci. On mi ponúkol dar viery. Ak ho prijmem, musím dať nabok svoju ľudskú vôľu a dôverovať Jemu. Dante v Božskej komédii napísal: „V jeho vôli je náš pokoj.

„Dôveruj Bohu celým svojim srdcom
a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť.
Na všetkých svojich cestách Ho spoznávaj
a On bude viesť tvoje kroky.“
(Príslovia)

predošlé   ♦   nasledujúce