9. jún (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI DODRŽIAVAM PRAVIDLÁ

Pred rokmi som si načmáral na vnútornú stranu obálky svojej knihy CoDA tri veci, a to:

  1. zlaté pravidlo: „Rob druhým to, čo by si chcel, aby oni robili tebe.“
  2. strieborné pravidlo: „Rob sebe to, čo by si chcel robiť pre druhých.“
  3. železné pravidlo: „Nerob za druhých to, čo môžu pre seba urobiť sami.“

Ako spoluzávislý mám sklon buď sa snažiť o ovládanie druhých, alebo sa ocitám v nadmernej závislosti od nich. Pri mojom uzdravovaní sa musím vedome usilovať o dodržiavanie týchto pravidiel, až kým sa mi nestanú takmer prirodzenými.

predošlé   ♦   nasledujúce