9. máj (zamyslenie Al-Anon)

Keď manželka v Al-Anone opisuje svoje ponosy a povie, že to urobila kvôli tomu, čo urobil on, je veľmi pravdepodobné, že jej pohnútky sú nám oveľa jasnejšie ako jej samej. Vidíme zatrpknutosť, sebaľútosť a sebaklam, ktoré postavili múr medzi ňou a skutočnosťou. Utrpenie je skutočné, ale rozmýšľame nad tým, koľko z tejto bolesti si spôsobila sama. Môže to byť spôsobené jej tvrdohlavým odmietaním vzdať sa kontroly nad pijanom, alebo možno nevedomky prekrúca a zveličuje to, čo alkoholik hovorí a robí.

Pripomienka na dnešný deň: Ostrým a čestným okom budem skúmať svoje vlastné pohnútky, lebo o svojich postojoch a činoch musím dlho premýšľať.

Ak mám problémy, trápim sa, som podráždená alebo frustrovaná, ospravedlňujem túto situáciu a obviňujem niekoho iného? Alebo môžem úprimne priznať, že je to možno moja vina? Pokoj mojej mysle závisí od prekonania mojich negatívnych postojov. Každý deň sa musím pokúšať byť čestná k sebe samej.

„Iných obviňujeme z malých vecí a tie veľké u seba prehliadame;
veľmi rýchlo vnímame a zvažujeme, ako veľmi trpíme kvôli iným,
ale prehliadame, že iní trpia kvôli nám.“
(Thomas A´Kempis)

predošlé   ♦   nasledujúce