9. november (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI TICHO SEDÍM

Keď sa cítim chaoticky, úzkostlivo alebo zdrvene, zanedbávam sa. Nie som v kontakte sama so sebou a s mojou Vyššou mocou. Potrebujem byť ticho.

Spájam sa so sebou tým, že sa zameriam na svoje vnútro a prihováram sa tomu vystrašenému dievčatku, ktoré pri svojom dospievaní nedostalo to, čo potrebovalo. Prestávam všetko analyzovať, ticho sedím a som jedno s jeho pocitmi. Utešujem ho a milujem. Zameriavam sa na zotrvávanie v prítomnosti a premýšľam, čo mám urobiť ako ďalšie? Premýšľam, aby som poznal Božiu vôľu pre mňa. Modlím sa o moc na jej vykonanie. Oceňujem ticho vo mne.

predošlé   ♦   nasledujúce