9. október (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI PROSÍM BOHA, ABY ODSTRÁNIL MOJE NEDOSTATKY

Vyrástol som v dome, v ktorom bolo počuť veľmi málo priamej, čestnej komunikácie. Naučil som sa vyhýbať sa pravdivým konverzáciám. Zistil som, že nie je bezpečné hovoriť priamo s niekým, kto prekročil moje hranice. Často som sa uchýlil k hovoreniu za chrbtom niektorého rodinného príslušníka.

Dnes občas znovu upadnem do tohto starého správania a nehovorím priamo s tým, ktorý sa ku mne správal nevhodne. Keď si uvedomím, že tento vzorec sa opakuje, prosím Boha, aby ma zbavil tejto charakterovej chyby. Prosím o odvahu ozvať sa, keď je to vhodné. Ak potrebujem skúšku reality, porozprávam sa so sponzorom alebo dôveryhodnou priateľkou z CoDA.

Keď som Boha pokorne požiadal, aby odstránil moje nedostatky, uvoľním sa a odovzdám to.

predošlé   ♦   nasledujúce