kniha ANONYMNÍ ALKOHOLICI VSTUPUJÚ DO DOSPELOSTI

Anonymní alkoholici vstupujú do dospelosti_obálkaStručná história A.A. Vydal Alcoholics Anonymous World Services, Inc. – 1. slov. vydanie 2014. 303 s.

Táto kniha je určená členom AA a ich priateľom. Je pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o históriu vzniku spoločenstva AA, o vývoj jeho princípov Uzdravenia, Jednoty a Služby, a o to, akým spôsobom toto posolstvo rástlo a šírilo sa do celého sveta. Je hlbokým a dôkladným pohľadom na Anonymných alkoholikov.

1. časť knihy je prehľadným náčrtom historického Zjazdu v St. Louis, na ktorom spoločenstvo Anonymných alkoholikov dospelo a prevzalo zodpovednosť za všetky svoje záležitosti.

2. časť pozostáva z troch upravených a rozšírených prednášok o Uzdravení, Jednote a Službe AA, ktoré na stretnutí v St. Louis predniesol spoluzakladateľ AA, Bill W.

3. časť je venovaná prejavom mnohých priateľov AA, významných v niekoľkých vedeckých odboroch:

  • psychiatrovi Dr. Harrymu M. Tieboutovi,
  • Dr. W. W. bauerovi z Americkej lekárskej spoločnosti (American Medical Association),
  • Otcovi Edwardovi Dowlingovi z Jezuitského rádu,
  • Dr. Samuelovi M. Shoemakerovi – kňazovi Episkopálnej cirkvi a
  • pánovi Bernardovi B. Smithovi – newyorskému právnemu zástupcovi a bývalému predsedovi Správnej rady Anonymných alkoholikov.

Títo priatelia rozprávajú o svojej spolupráci s Anonymnými alkoholikmi, o tom, akú úlohu zohrávali v rozvoji tejto spoločnosti a ako vidia jej budúcnosť.

OBSAH:

Anonymní alkoholici vstupujú do dospelosti_obsahAnonymní alkoholici vstupujú do dospelosti_obsah 02

Mohlo by Vás zaujímať:

Bill W.: KDE SA VZALO 12 KROKOV?

Vznik AA vo filmoch