Zamyslenia Al-Anon na každý deň (kalendár)

One Day at a Time (Deň po dni)

Zamyslenia na každý deň určené pre príbuzných a priateľov alkoholikov

JANUÁR

01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13  14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31

FEBRUÁR

01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13  14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29

MAREC

01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13  14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31

APRÍL

01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13  14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30

MÁJ

01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13  14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31

JÚN

01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13  14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30

JÚL

01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13  14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31

AUGUST

01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13  14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31

SEPTEMBER

01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13  14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30

OKTÓBER

01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13  14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31

NOVEMBER

01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30

DECEMBER

01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31

 

31. december (zamyslenie Al-Anon)

Toto je deň, ktorým sa uzatvára ďalší rok. Je to dobrý čas, aby som sa v tichosti a úprimne pozrela na svoj osobný rast. Bol to dobrý rok, lepší než tie predošlé? Priviedlo ma každodenné vedenie programu Al-Anon k lepšiemu uvedomeniu si a prijatiu samej seba, takej jedinečnej akou som?

Čítať viac

30. december (zamyslenie Al-Anon)

Existuje jedna stará nemecká ľudová rozprávka, v ktorej dobrá víla prináša dieťaťu jeden dar: schopnosť predvídať výsledok všetkého, čo urobí.

Je to dar, ktorý by sme mohli využívať všetci, najmä vtedy, keď uvoľníme cestu zúfalstvu a rozhodneme sa za každú cenu oslobodiť od situácie, ktorá javí ako neznesiteľná.

Čítať viac

29. december (zamyslenie Al-Anon)

Sú niektoré veci, ktoré absolútne odmietam prijať,“ zahlásila na stretnutí istá členka. Toto je až príliš často pravdivým výrokom niekoho, kto trpí nadmernou pýchou alebo nie je schopný priznať, že sa niekedy mýli.

Čítať viac

28. december (zamyslenie Al-Anon)

Dnes budeme rozmýšľať o svojich zámeroch. Toto slovo bude pre mnohých z nás znamenať obrovský rozdiel medzi tým, čo chceme robiť, teda aký je náš zámer, a tým, čo robíme naozaj. Chceme byť milí a tolerantní, ale akýsi nekontrolovateľný impulz mení náš postoj na niečo, čo budeme neskôr ľutovať. Chceme toho dosiahnuť tak veľa, ale ak nezačneme reálnym odhadom toho, čo sme schopní urobiť, svoje očakávania nenaplníme. Chceme dobrý život pre seba a naše rodiny, ale zdá sa, akoby nás od toho ostatní neustále odkláňali alebo umožníme, aby nám činy iných bránili v naplnení toho, v čoho uskutočnenie sme dúfali.

Čítať viac

27. december (zamyslenie Al-Anon)

Poďme rozmýšľať o problémoch skupiny, o tých nezhodách, ku ktorým niekedy dôjde, lebo si navzájom celkom nerozumieme. Nie je prekvapujúce, že my, ktorí sme prišli do Al-Anonu takí zmätení a nešťastní, a ktorých myslenie bolo pokrivené rodinnými ťažkosťami, si pri niektorých spôsoboch procesu nerozumieme alebo máme iné názory. Každý pochádzame z iného prostredia, máme iné ciele, motívy, normy a nádeje a tieto môžu vyústiť do konfliktu, keď je pre nás ťažké navzájom komunikovať.

Čítať viac

26. december (zamyslenie Al-Anon)

Témou nášho stretnutia bol slogan Vzdaj sa toho a odovzdaj to Bohu. Každý člen mal tri minúty na to, aby k tomu niečo povedal. Tu je vyjadrenie jedného z prítomných:

„Nechcem nikoho šokovať, ale zdá sa mi, že niektorí z nás berú tento slogan príliš doslovne. Neznamená to, že jednoducho zahodíme všetky svoje problémy a dovolíme Bohu, aby sa o všetko postaral. Je na nás, aby sme využili inteligenciu, ktorú nám dal.

Čítať viac

25. december (zamyslenie Al-Anon)

V Al-Anone nám často navrhujú, aby sme skúmali svoje pohnútky. Nie je ľahké spýtať sa: „Prečo som to urobila?“ a vedome hľadať príčinu. Naozaj som chcela, aby mi ušli tie nahnevané slová; chcela som zámerne ublížiť? Alebo som si len ventilovala tlaky viny, nedostatočnosti alebo strachu? Keď sa na tieto dôvody pozriem zbližša, verím tomu, že to, čo som povedala alebo urobila, bolo oprávnené?

Čítať viac

24. december (zamyslenie Al-Anon)

Existuje ľahší spôsob, ako sa zbaviť bolestivých myšlienok a predstáv, než nasledovať radu istého filozofa: „Vyprázdni svoju myseľ…“ Je ním nahradenie obáv a utrpenia čímsi príjemným.

Keď to robím, neunikám od svojich problémov, ale očisťujem si myseľ od zmätku, aby som sa vedela v správnom čase lepšie rozhodovať.

Čítať viac

23. december (zamyslenie Al-Anon)

Ak si postavíme svoje ciele príliš vysoko, môže nás to viesť k frustrácii a zhoršeniu nášho stavu. Perfekcionistka, ktorá sa tvrdohlavo drží svojich predstáv o tom, aký by mal život byť, má často problém pochopiť prvky programu Al-Anon, akými je prijatie a odpútanie. Od seba aj od svojho partnera požaduje priveľa.

Čítať viac