31. december (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI REŠPEKTUJEM, KDE SOM

Niekedy frustrovane rozhodím rukami, keď vidím ten neporiadok vo svojom živote. Mnohé z tých ťažkostí som si vyrobila sama. Niektoré nastanú, keď dovolím druhým, aby mi riadili život. Tak či onak, najskôr musím uznať, na akom mieste som, až potom sa môžem pohnúť dopred.

Čítať viac

30. december (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI POUŽÍVAM SVOJU KAŽDODENNÚ INVENTÚRU AKO ODRAZOVÝ MOSTÍK K ZMENE

Dávam si pozor na sebaľútosť, samospravodlivosť a sebaodsúdenie. Usilujem sa o vďačnosť, pokoru a láskavosť. Prichytávam sa pri nečestnosti, netrpezlivosti, roztrpčenosti a falošnej pýche. Pokúšam sa o čestnosť, trpezlivosť, odpustenie a skromnosť. Som si vedomý žiarlivosti, lenivosti, odkladania a strachu. Zápasím so štedrosťou, aktivitou, promptnosťou a dôverou. Bez ohľadu na to, aký znechutený môžem byť zo seba a svojho správania, venujem čas posúdeniu svojho dňa. Potom som s Božou pomocou schopný vidieť, akým smerom sa mám pustiť. Som schopný uzdravenia.

Čítať viac

29. december (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI VYTVÁRAM SKUTOČNÉ PRIATEĽSTVÁ

Dôvernosť bola pre mňa také cudzie slovo. Bál som sa ukázať druhým, kto skutočne som, bál som sa odmietnutia alebo výsmechu. Chodením na stretnutia a zdieľaním sa v bezpečnom, prijímajúcom prostredí sa učím skutočnej intimite tým, že druhým dovolím, aby do mňa „videli“. Zistil som, že intimita je živá vec, cesta, ktorá si vyžaduje neustálu starostlivosť. Na svete je toľko miest, ktoré sú drsné a kritické. Aké osviežujúce je vedieť, je v CoDA mám bezpečný prístav! No a nakoniec je mojím cieľom vytvárať bezpečné, prijímajúce prostredie aj v sebe.

Čítať viac

27. december (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI SI MA NACHÁDZA LÁSKA

Stále som sa modlila k mojej Vyššej moci, aby mi priniesla lásku. Dnes, kým som sedela na gauči, na kolená sa mi vyštveralo moje mačiatko, aby sa zahralo a pomojkalo. V tej chvíli som si uvedomila, že láska prichádza v mnohých podobách. Bože, pomôž mi udržať oči otvorené pre všetky dary lásky.

Čítať viac

26. december (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI VIDÍM HUMOR V MOJOM UZDRAVENÍ

V mojom živote bolo obdobie, keď som sa cítil tak hlboko zdeprimovaný a taký ubolený, až som si mysllel, že tá bolesť sa nikdy neskončí. Naučil som sa, že „aj toto prejde“. Smiech mi pomáha otvárať si srdce. Na svete sa cítim ľahší, už nie taký zaťažený zodpovednosťou. Primerane používam humor, namiesto odrážania alebo vyhýbania sa mojim skutočným pocitom.

Čítať viac

25. december (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI JE V PORIADKU, ABY SOM MAL POCITY

Moje deti nejaký čas spochybňovali existenciu Santa Klausa. Bál som sa, že z pravdy budú sklamané a ja budem mať zlý pocit z toho, že som im ublížil. Uvedomoval som si, že len prieťahmi len odďalujem to, čo je nevyhnutné. Pri uzdravovaní som sa dozvedel, že musím dovoliť sebe a druhým, aby sme počuli pravdu a cítili, čo treba, aby sme život prežívali naplno. Rozhodol som sa, že im poviem, že Santa Klaus som v skutočnosti ja a prekvapilo ma, keď som videl, že si z toho nič moc nerobili. Chceli len vedieť pravdu.

Čítať viac

24. december (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI SI MOJA RODINA VYCHÁDZA DOBRE

Naozaj to bolí, keď sa moje deti správajú k sebe ako cudzinci, a to najmä preto, že ich deti sa hrávajú spolu rady. Raz som sa pokúsila vzťahy urovnať, ale obrátilo sa to proti mne a každý bol na mňa naštvaný. Vďaka CoDA som sa naučila, že mám veci nechať tak, aby sa udiali v Božom načasovaní.

Čítať viac

23. december (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI MYSLÍM NA NADCHÁDZAJÚCE SVIATKY

Aký lepší dar by som mohla niekomu dať, než dar seba samej? A predsa, ako to ako zotavujúca sa spoluzávislá dosiahnem bez  ohrozenia svojich alebo cudzích hraníc? Musím sa uistiť, že dávam slobodne, bez očakávaní. Napríklad zavolám kamarátke, aby som jej dala vedieť, že na ňu myslím, alebo vykonám nejakú dobrovoľnícku prácu pre vec, v ktorú verím, hoci môj čas je veľmi obmedzený.

Čítať viac