Je nádej (citáty)

Podľa C. R. Snydera nádej nie je emócia, ale spôsob myslenia, poznávací proces. Vzniká, keď:
 • si viem stanoviť realistické ciele
  ( = viem, kam chcem ísť),
 • viem prísť na to, ako ich dosiahnem, zostať pritom pružný a vymyslieť aj alternatívy
  ( = viem, ako sa tam dostanem, som vytrvalý, viem zniesť sklamanie a skúsiť to znovu),
 • verím si
  ( = môžem to zvládnuť).

Iné citáty:

 • Pamätaj, ako ďaleko si už prišiel, nielen ako ďaleko ešte musíš ísť. Nie si tam, kde chceš byť, ale ani tam, kde si býval.
 • Nespomínajte udalosti dávne, o veciach predošlých neuvažujte. Hľa, ja robím čosi nové, teraz to klíči, nebadáte? – Izaiáš 43,18.19
 • … zabúdam na to, čo je za mnou, a usilujem sa o to, čo je predo mnou. – Filipským 3,13
 • Ak si myslíš, že si pokazil Boží plán pre tvoj život, upokoj sa, priateľu. Taký silný nie si.
 • Nemáš pod kontrolou to, odkiaľ si prišiel. No môžeš sa rozhodnúť, kam pôjdeš ďalej.

Biblické verše o nádeji: