PODPORA

Ak je pre Vás táto stránka užitočná a radi by ste prispeli na jej chod,
môžete tak urobiť na číslo účtu v ČSOB

4999921590/7500
IBAN: SK92 7500 0000 0049 9992 1590

Prípadnú správu mi môžete poslať cez Messenger na FB stránku Spoluzávislosť.

Za príspevky veľmi pekne ďakujem.