12. november (zamyslenie Al-Anon)

POČÚVAJ A UČ SA

Jedným z receptov Al-Anonu je aj „Počúvaj a uč sa“. Všetci by sme mohli pekne napredovať, keby sme dokázali pestovať zručnosť počúvať – nekriticky – všetko, čo počujeme na stretnutiach alebo od našich priateľov z Al-Anon.u

Niekedy sa stane, že slová tých najobyčajnejších ľudí alebo tých, čo majú negatívny postoj a sú zmätení, nám môžu zrazu priniesť nejakú myšlienku, ktorá nám pomôže. Ak sa sústreďujeme na temné myšlienky o svojich vlastných problémoch, mohlo by nám ujsť niečo, čo by nám pomohlo ich prekonať. Ak pohŕdame nejakým zanedbaným človekom, ktorý možno nehovorí spisovne, náš postoj nám môže zabrániť v prijímaní neočakávane užitočných myšlienok.

Pripomienka na dnešný deň: V jednej starej piesni sa spieva: „Budem počúvať Tvoj hlas, aby som nezablúdil“, čo nám môže pripomenúť, že Jeho hlas k nám hovorí aj cez tie najnepatrnejšie z Jeho detí.

Podstatnou kvalitou dobrého počúvania je pokora. Pokrytecký postoj môže zabrániť tomu, čo potrebujeme pre svoje vedenie.

Počúvanie je výsadou múdrosti.
(O. W. Holmes)

http://alanonslovensko.sk/zamyslenia.php

v angličtine TU

Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený;
a kto sa ponižuje, bude povýšený.
(Lukáš 18, 14b)

Pokora je často len predstieraná poddajnosť
hraná s cieľom podriadiť si druhých,
lesť pýchy, ktorá sa prihrbí, aby dobýjala,
a hoci pýcha má tisíc spôsobov,
akými sa maskuje, najviac ľudí oklame,
keď sa prezlečie za pokoru
.“

Čo je to pokora?
Byť slabý a poľutovaniahodný
a vedieť to.
Čo je to pýcha?
Byť slabý a poľutovaniahodný
a myslieť si niečo iné.

  Základný problém alkoholikov tkvie v tom,
že celkom v hĺbke duše odmietajú
prijať obmedzenia, slabosť, vlastnú smrteľnosť,
fakt, že sú padlí ľudia.
Majú sklon k životu v mylnej predstave,
že majú všetko pod kontrolou,
pričom pravda je taká, že nedokážu
ovládať ani sami seba
…“
Ernest Kurtz (1935-2015) v knihe „Nie som Boh“.

Pýcha si myslí, že to JA som stredobodom a všetko zvládam sám, bez pomoci. Zachádza oveľa hlbšie, než chvastanie. Jej značnú dávku môžeme nájsť aj u inak veľmi neistých ľudí.
Naproti tomu pokora nie je o znevažovaní sa, je o žití pravdy o sebe. A tou pravdou je to, že ja nie som Boh, nie som stredobod, mám svoje potreby, mám veci, ktoré nedokážem mať pod kontrolou a som závislý od Boha. To je pokora.
Na stretnutiach zotavujúcich sa alkoholikov sa ľudia najskôr predstavia. Napríklad: „Som Jano. Som alkoholik.“ Čiže: „Hneď v úvode si niečo ujasnime: Ja nie som Boh.“ Je to akási kontrola reality. Spôsob, ako sa zameriavať na pravdu a uchovávať si duchovné zdravie.
Ktosi povedal: „
Najväčší rozdiel medzi tebou a Bohom je ten, že Boh si nemyslí, že je ty.“

Filipským 2,5-8:
Lebo nech je také zmýšľanie vo vás,
aké bolo aj v Kristu Ježišovi,
ktorý súc v podobe Boha nepovažoval
toho za lúpež byť rovný Bohu,
ale sám seba zmaril prijmúc podobu sluhu
a stal sa podobným ľuďom
a súc v spôsobe najdený ako človek ponížil sa
stanúc sa poslušným až po smrť,
a to po smrť kríža
.

predošlé   ♦   nasledujúce

⇒ Prečítaj si: