14. november (zamyslenie Al-Anon)

VĎAČNOSŤ AKO SÚČASŤ MODLITBY

Zdá sa to divné, keď rozmýšľam nad tým, že Boh je v mojom vedomí najprítomnejší vtedy, keď som v hlbokom zúfalstve a viem mu povedať len: „Bože, pomôž mi!“

A On nám pomáha, keď sa k Nemu obraciame v našich potrebách, lebo keď už človek nevidí nijaké východisko, vtedy má Boh príležitosť zasiahnuť. Rovnako podstatný, dôvodom pre modlitbu je vyjadrenie našej vďačnosti. Vďačnosť je sama osebe zdravou a liečivou silou a stáva sa ešte reálnejšou, keď z nej urobíme pravidelnú súčasť našich modlitieb.

Tí z nás, čo dlho žili s alkoholizmom a teraz sa môžu tešiť z uzdravenia svojho milovaného z tejto choroby, majú vynikajúci dôvod pre modlitby vďačnosti.

Pripomienka na dnešný deň: Budem si neustále pripomínať mnohé požehnania, ktoré každý deň prežívam a nezabudnem za ne ďakovať.

„Modlíš sa vo svojom utrpení a núdzi;
keby si sa tak modlil aj v časoch,
keď prežívaš plnú radosť.“
(Chalíl Džibrán: Prorok)

http://alanonslovensko.sk/zamyslenia.php

v angličtine TU

predošlé   ♦   nasledujúce

⇒ Prečítaj si: