15. november (zamyslenie Al-Anon)

KRITICKÝ POSTOJ VOČI ALKOHOLIKOVI

Jeden zo spôsobov, akými mi Al-Anon veľmi pomáha je to, že mi pripomína pravdy, na ktoré zvyčajne zabúdam. Napríklad na stretnutiach znova a znova počúvam a v literatúre čítam: Alkoholizmus je choroba; alkoholik je chorý človek; netrestáme ľudí za to, že sú chorí.

Možno túto myšlienku ústami ovládam, ale keď príde na jej skutočné prijatie, môj inštinktívny postoj k alkoholikovi je často odmietavý, akoby bol nepriateľom úmyselne rozhodnutým zničiť ma. Potrebujem si neustále pripomínať, že takéto pocity brzdia môj duchovný pokrok aj zlepšenie v rodinnej situácii. Musím sa zbaviť jedu zloby, nevôle voči osobe, ktorú nemôžem spravodlivo súdiť a zbytočnej sebaľútosti.

Pripomienka na dnešný deň: Ak trpím zatrpknutosťou voči alkoholikovi, budem sa držať myšlienky, že môj rast a vyrovnanosť závisí od prekonania môjho odporu. Ak sa od toho neoslobodím, môžem to vniesť aj do vzťahov s inými ľuďmi, dokonca aj s tými v Al-Anon, ktorí sa mi usilujú pomôcť.

„Nevyrušujú nás činy ľudí,
ale to, ako na ne reagujeme.
Zbavte sa toho a zmizne aj hnev.
Nijaký nesprávny skutok iného človeka
nás nemôže zahanbiť.“
(Marcus Aurelius)

http://alanonslovensko.sk/zamyslenia.php

v angličtine TU

MODLITBA ALKOHOLIKA

Nie som vo väzení,
nie som v nemocnici,
nie som v hrobe.
Bože, ďakujem Ti za ďalší deň!

Józue 1,9:
Buď silný a odvážny,
nestrachuj sa a nezúfaj!
Veď Hospodin, tvoj Boh,
bude s tebou,
kamkoľvek pôjdeš.
.
Nikdy nepodceňujte zotavujúceho sa závislého.
Každý deň bojujeme o svoj život spôsobmi,
o akých ani netušíte a ktorým nerozumiete.

predošlé   ♦   nasledujúce

⇒ Prečítaj si: