16. november (zamyslenie Al-Anon)

ŽIŤ V DNEŠKU

Veľmi ľahko sa povie, aby sme svoje mysle odpútali od problémov, s ktorými žijeme, ale ako sa to dá urobiť?“, pýta sa jeden z členov Al-Anon. „Nie je to ľahké, keď sme každý deň zapletení do mnohých problémov a musíme robiť jedno rozhodnutie za druhým a tieto rozhodnutia môžeme robiť len so zmätenou mysľou!

Počas dňa musí existovať aspoň trochu času, v ktorom môžeme pozdvihnúť svoje myšlienky z močiaru zmätku, ak sa nám aspoň podarí vyjadriť niekoľko slov a rozmýšľať o ich význame:

  • Vzdaj sa toho a odovzdaj to Bohu.
  • Ži a nechaj žiť.
  • Pomaly a pokojne.

Pripomienka na dnešný deň: Viem, že neustále premýšľanie o mojich problémoch zmenšuje moju schopnosť vnímať ich jasne a múdro sa rozhodovať. Nebudem komplikovať súčasnosť skúmaním minulosti, ani sa nebudem báť toho, čo by sa mohlo stať zajtra. Jedným zo spôsobov, ako sa ľahšie odpútať, je odstrániť zo svojich myšlienok minulosť a budúcnosť.

„Ten, kto sa oslobodí
od rušivých žiaľov nad minulosťou
a od trápenia, ktoré leží pred ním
zistí, že je schopný čeliť súčasnosti.“

http://alanonslovensko.sk/zamyslenia.php

v angličtine TU

predošlé   ♦   nasledujúce

⇒ Prečítaj si: