17. november (zamyslenie Al-Anon)

NEZHODY V SKUPINE AL-ANON

Ak som sa stala súčasťou Al-Anon preto, lebo potrebujem pomoc, nebolo by mojou porážkou, keby som dovolila, aby moje osobné rozpory prekážali celkovému prínosu tohto programu?

Jednotlivci majú sklony viac či menej dominovať; niekedy sa príliš presadzujú tí najzručnejší a najužitočnejší, čím vyvolávajú u ostatných odpor. Niekedy medzi dvoma ľuďmi neexistuje nijaké osobné spojenie.

Chcem mať stále na mysli, že moja pomoc závisí od jednoty skupiny. Nedovolím si, aby som mala odpor k niečomu, čo robí niekto iný; prijmem skutočnosť, že sa naozaj snažia pomôcť bez ohľadu na to, čo povedia alebo urobia.

Pripomienka na dnešný deň: Budem sa vedome snažiť hľadať dobro v každom človeku v mojej skupine. Nebudem nikoho kritizovať. Ak dôjde v určitých princípoch k nezhodám, dajú sa vždy vyriešiť pomocou dvanástich krokov a tradícií.

„Trestáme samých seba,
keď dovolíme, aby nesúhlas jednej osoby
ohrozil jednotu celej skupiny.
Čokoľvek, čo poškodzuje skupinu,
je prekážkou v jej schopnosti
fungovať pre dobro každého jej člena.“

http://alanonslovensko.sk/zamyslenia.php

v angličtine TU

predošlé   ♦   nasledujúce

⇒ Prečítaj si: