18. november (zamyslenie Al-Anon)

JEDNOTNOSŤ SKUPÍNY AL-ANON

Ako členka Al-Anon patrím do skupiny, ktorá je súčasťou spoločenstva tisícov takýchto skupín po celom svete. Nikto si nedokáže predstaviť rôznych ľudí, ktorí prichádzajú do Al-Anonu za rovnakým účelom, ako som to urobila ja: naučiť sa lepšiemu spôsobu života napriek ťažkostiam života s alkoholikom. Ich spoločenská jednota a zvyklosti sa od mojich líšia, ale duch, ktorý nás motivuje, je ten istý. Toto nás spája do jedného spoločenstva všade na svete.

Pripomienka na dnešný deň: V určitom zmysle mám záväzky voči členom každej skupiny, nie len voči tej mojej. Touto povinnosťou je sledovať a zachovávať princípy a tradície Al-Anonu. Princípy pre jednotlivcov sú uvedené v dvanástich krokoch. Tradície, ktorých je tiež dvanásť, sú smernicou pre skupiny. Pre všetkých členov Al-Anon, aj pre mňa osobne je dôležité poznať tieto kroky aj tradície a chrániť ich pred skomolením a skreslením. Budem ich čítať a snažiť sa ich aplikovať v osobných aj skupinových záležitostiach.

Prvá tradícia: Naše spoločné dobro je prvoradé; naše osobné napredovanie závisí od jednoty nášho spoločenstva.

http://alanonslovensko.sk/zamyslenia.php

v angličtine TU

predošlé   ♦   nasledujúce

⇒ Prečítaj si: