31. október (zamyslenie Al-Anon)

ORGANIZÁCIA AL-ANONU

Al-Anon nie je organizácia; nemá nijakých manažérov, ani riaditeľov. Je to spoločenstvo rovnocenných ľudí, ktorých spája niečo, čo sa volá „poslušnosť nevynútiteľnému“. To znamená, že každá skupina vedie prácu Al-Anon podľa duchovných princípov uvedených v našich tradíciách, ktoré prijíma a nasleduje zo slobodnej vôle bez toho, aby ju niekto riadil alebo nútil.
.

No niekto môže povedať: „Ale štvrtá tradícia hovorí, že každá skupina by mala byť samostatná. Neznamená to, že naše stretnutia môžu prebiehať tak, ako to chceme my, používať akúkoľvek literatúru a vo všeobecnosti robiť všetko tak, aby to vyhovovalo nám?“
.
Odpoveď je, že táto samostatnosť, uvádzaná v štvrtej tradícii je ohraničená na to, čo je dobré pre spoločenstvo ako celok. Ak sa skupina odkloní od myšlienok a postupov, ktoré sú pre najväčšie dobro najväčšieho počtu členov Al-Anon, preberá na svoje plecia zodpovednosť za poškodenie spoločenstva, ku ktorému všetci vzhliadame o pomoc.
.
Keď skupina čelí otázkam alebo problémom, odpovede nájde v dvanástich tradíciách. Preto je dôležité, aby sme ich všetci poznali. Zdravie a jednota celého Al-Anon závisí na spolupráci všetkých skupín.
.
„Každá skupina
by mala byť samostatná
okrem záležitostí,
ktoré ovplyvňujú inú skupinu
alebo Al-Anon, alebo AA ako celok.“
(Štvrtá tradícia)
v angličtine TU
.

← predošlé   ♦   nasledujúce