4. november (zamyslenie Al-Anon)

(NE)SPOKOJNOSŤ

Jeden člen Al-Anon raz poznamenal, že hlavný zdroj nášho nešťastia je v tom, že sami vlastne nevieme, čo chceme. Myslíme si, že nie sme spokojní s tým, čo máme, s tým, ako žijeme a s tým, ako sa k nám správajú iní. Navrhol, aby sa každý z nás pozrel hlboko do seba a presvedčil sa, čo mu naozaj prinesie uspokojenie.
.

Ak toto sebaskúmanie odhalí, že sme nespokojní preto, lebo si myslíme, že by sme si zaslúžili lepšie auto, väčší dom alebo viac peňazí, musíme ísť ešte hlbšie a hľadať skutočnú príčinu. Je to závisť? Je to naša neschopnosť tešiť sa naplno z toho, čo máme? Hľadáme v obrannom postoji našich nedostatkov príčiny, z ktorých by sme mohli viniť iných?
.
Pripomienka na dnešný deň: Vyrovnanosť môžem nájsť len tým, že vykorením svoju nespokojnosť. Musím sama sebe uznať skutočné dôvody, prečo konám tak, ako konám. Robím to, čo mám? Ak nie, príčinou mojej nespokojnosti môže byť nerozpoznaná vina. Je pre mňa ťažké prežívať a vyjadriť uznanie? Budem sa snažiť rozvíjať postoj vďačnosti. Očakávam, že sa iní budú správať podľa mojich očakávaní? Budem žiť a nechám žiť.
„Všetko je zhrnuté v tomto:
že nie sme spokojní sami so sebou
a že s tým určite môžeme niečo urobiť.“

v angličtine TU

V dnešnom svete len málo ľudí
padne mŕtvych od vyčerpania,
ale mnohí sa tíško schúlia
a zomrú od nespokojnosti.
(Michael Le Boeuf)

⇒ Prečítajte si článok:

  • Ako dosiahnuť spokojnosť
    Čo napomáha sPOKOJnosť? Viesť dialóg, uspokojiť sa s málom, vnútorná sloboda, vďačnosť, striedmosť, sebaprijatie a pocit vlastnej hodnoty, nehnať sa za uznaním, nesnažiť sa zmeniť to, čo nemôžem ovplyvniť, zmieriť sa s ranami osudu, byť obohatením pre druhých, otvorenosť voči druhým, osobný vzťah s Bohom.

predošlé   ♦   nasledujúce