5. november (zamyslenie Al-Anon)

KRITIKA

Bolo raz jedno milé dievča, ktorému susedia povedali o Al-Anone. Bolo veľmi hrdé a len váhavo priznalo, že jej brat svojim pitím ničí celú rodinu. Išlo na niekoľko stretnutí, ale pri pozvaní od susedky vždy váhalo. Zdalo sa, akoby si myslelo, že je trochu nad ostatnými ľuďmi, ktorí s ňou hovoria o svojich príbuzných alkoholikoch. No susedka, oddaná členka Al-Anonu, si uvedomovala, že dotyčná sa ešte nenaučila dôležitosti pokory pri zvládaní životných problémov.
.

Kritizovala spôsob, akým ľudia na stretnutiach rozprávali; hovorila, že niektorí z nich sú nevzdelanci a nehovoria spisovne, atď. Po dlhom úsilí, keď s ňou susedka trpezlivo pracovala, sa jej konečne podarilo presvedčiť ju, že na Al-Anone je najdôležitejšie to, ako si navzájom pomáhajú pomocou lásky a vzájomného záujmu o problémy iných. A že najdôležitejší spôsob, ako túto pomoc získať, je počúvať to, ČO sa tam hovorí a nie AKO sa to hovorí.
.
Jedného dňa táto susedka, ktorá každé ráno a každý večer čítala Bibliu, našla v nej odstavec, o ktorom si myslela, že by mohol pomôcť – a aj pomohol! Bolo tam napísané:
„Na svete je toľko rôznych hlasov
a každý z nich je dôležitý.“
(1. Korintským 14,10)
Tento text dievčaťu vyjasnil, že odpoveď dostane, ak bude počúvať bez kritiky. A presne to aj urobilo!
V angličtine TU
.
.

O ODSUDZOVANÍ DRUHÝCHMatúš 7,1-5:

Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. A akou mierou meriate, takou vám bude namerané. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata a brvno vo vlastnom oku nebadáš? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: ‚Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka!‘ — a pozri, v oku máš brvno? Pokrytec, vyber najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať smietku z oka svojho brata.
.

USTAVIČNÁ SEBAKRITIKA

.
⇒ Prečítajte si: Terapeutické skupinky (citáty+test+články+adresy)
.
predošlé   ♦   nasledujúce