6. november (zamyslenie Al-Anon)

VYŠŠIA MOC

Na stretnutí Al-Anon sme počuli: „Som ochotná uznať, že program Al-Anon ako osobná disciplína môže urobiť veľa pre toho, kto ho používa. Ale nemôžem uveriť, že potrebujeme pomoc toho, čo nazývate vyššia moc alebo Boh.“

Aj pre tých z nás, ktorí veria len tomu, čo vidia a čoho sa dotýkajú, má Al-Anon pomoc. Keď postupne prežívame zázračné výsledky používania dvanástich krokov (dokonca len tých, ktoré nesúvisia s duchovnými vecami), vedie nás to k viere v silu väčšiu ako sme my. Cez duchovné osvietenie prijímame dar viery. Nakoniec si uvedomíme, že dobré zmeny v našich životoch by sa nemohli udiať bez Božieho vedenia.

Pripomienka na dnešný deň: Ak uznáme realitu našich problémov a realisticky dokážeme zhodnotiť skúsenosť z toho, že na nich pracujeme, máme tie najlepšie dôvody veriť vo vyššiu moc. Potom vidíme, že môžeme využívať zdroj pomoci, ktorý presahuje naše ľudské chápanie.

„Prečo by sme sa mali pokúšať
pohnúť vrchmi vo svojej vlastnej sile,
keď viera, „dokonca taká malá ako horčičné zrno“,
nám môže pomôcť dosiahnuť to, čo sa zdá byť nemožné?“

http://alanonslovensko.sk/zamyslenia.php

v angličtine TU

Matúš 21,21-22: Ježiš im odpovedal:
„Amen, hovorím vám:
Ak budete mať vieru a nebudete pochybovať,
urobíte nielen to, čo som urobil s figovníkom,
ale ak poviete aj tomuto vrchu:
‚Zdvihni sa a vrhni sa do mora!‘,
stane sa to.
A všetko, o čo budete s vierou
prosiť v modlitbe, dostanete.“

predošlé   ♦   nasledujúce