8. november (zamyslenie Al-Anon)

PRAVÁ SEBALÁSKA

Keby som dokázala jasne rozlíšiť medzi sebaláskou a láskou voči sebe, bol by to obrovský krok vpred v zmene môjho postoja voči alkoholikovi. Sebaláska je zdrojom nepriateľstva a arogancie, veľkého ega, okolo ktorého sa všetko točí. Spôsobuje, že nie som schopná vidieť nič, len svoje vlastné názory. Je to znamením mysle, ktorá je uzavretá pred reálnym pocitom voči iným.

Na druhej strane láska voči sebe nesie v sebe príkaz: „Budeš milovať svojich blížnych ako seba.“ Milovať iných a pomáhať im môžeme len vtedy, keď máme pokoj sami so sebou. Keď si ceníme vlastnú dôstojnosť a hodnotu ako dôstojnosť a hodnotu iných ľudí, sme lepšie schopní súcitiť s inými.

Pripomienka na dnešný deň: Sebaláska často nosí masku falošnej pokory, za ktorou zveličujeme svoju vlastnú dôležitosť a ospravedlňujeme chyby, ktorých sa dopúšťame voči iným. Skutočná pokora pochádza z lásky k sebe, ktorá je uvedomovaním si toho, akí naozaj sme.

„Rozhodni sa byť sebou
a vedz, že ten, kto nájde seba,
stráca svoje trápenie.“
(Matthew Arnold)

http://alanonslovensko.sk/zamyslenia.php

v angličtine TU

predošlé   ♦   nasledujúce

⇒ Prečítajte si: