SPONZORI

Za sponzoring tejto stránky ĎAKUJEME nasledujúcim spoločnostiam:

webhosting

Táto stránka slúži na osvetu ohľadom témy
spoluzávislosti, závislostí,
duševného zdravia a sebarozvoja.

Ak je pre Vás užitočná, pomáha Vám pri uzdravovaní a chceli by ste prispieť na jej chod, aby sa informácie dostali k čo najväčšiemu počtu ľudí a mohli by aj oni nájsť pomoc a porozumieť, čo sa s nimi deje a čo sa im to stalo, môžete tak urobiť na nasledujúce číslo účtu v ČSOB:

4999921590/7500
IBAN: SK92 7500 0000 0049 9992 1590

Aj vďaka Vašim príspevkom budem môcť pokryť nutné náklady a čas potrebný na prípravu príspevkov (často aj niekoľko hodín denne).

Čím viac času budem
môcť venovať práci na tejto a FB stránke,
tým viac ľudí sa bude môcť dozvedieť o spoluzávislosti
a o tom, že cesta von existuje a môžu ju nájsť,
aby sa znovu tešili z plnosti života.

Napísať mi môžete cez Messenger na FB stránku Spoluzávislosť.

Za príspevky veľmi pekne ďakujem:

Lubovi P. a Katke B.