SOS – linky

Spoluzávislosť

Ak potrebujete pomôcť v otázkach (spolu)závislosti, môžete sa obrátiť na:

Domáce násilie

Pri problémoch s domácim násilím Vám môže pomôcť:

Signál domáceho násilia:

Svojpomocné skupiny pre spoluzávislých (aj online:)

→ pozrite aj Terapeutické skupinky