SOS

Ak potrebujete pomôcť v otázkach (spolu)závislosti, môžete sa obrátiť na:

Pri problémoch s domácim násilím Vám môže pomôcť:

Signál domáceho násilia

Svojpomocné skupiny pre spoluzávislých, aj cez Skype:

→ pozrite aj Terapeutické skupinky