Závislosť a Vianoce / sviatky

Články na tému „Vianoce“ a „sviatky“ na blogu stránky www.zivotbezzavislosti.sk:

https://www.zivotbezzavislosti.sk/sedem-sposobov-ako-oslavit-novy-rok-v-triezvom-stave/