Sponzorstvo v CoDA

Zámerom sponzorstva je rozvíjať vzťah vo dvojici so skúsenejším členom CoDA. Sponzor je ochotný deliť sa o svoje skúsenosti, silu a nádej a podporovať tak svoje vlastné neustále zotavovanie.

Tí z nás v CoDA (skratka z Co-Dependents Anonymous = Anonymní spoluzávislí), ktorým prospela práca na 12 krokoch so sponzorom by sa s Vami chceli podeliť o pár myšlienok na základe svojich skúseností z CoDA. Nie je naším zámerom, aby sa tieto podnety stali pravidlami. Povzbudzujeme Vás k tomu, aby ste skúsili to, z čoho máte Vy sami dobrý pocit.

Čítať viac