Tematický register článkov na www.spoluzavislost.sk

V tomto registri nájdete všetky články z tejto webky zoradené podľa tém. Po kliknutí na modrý názov článku sa Vám daný článok otvorí na novej záložke. Záložka s týmto registrom zostane naďalej otvorená pre prípad, že by ste sa doň chceli vrátiť a prečítať si ďalšie články.

ABSTINENCIA

AL-ANON

12 krokov

ALKOHOLIZMUS

  • Alkohol (citáty)
  • príbeh manželky alkoholika: Daphne K.: 12 krokov s Ježišom (kniha)
  • MUDr. Mária MARTINOVE, PhD.: Spoluzávislosť (audioprednáška) – liečba alkoholikov, ako vnímajú seba, svoju rodinu a ostatných

-dospelé deti alkoholikov

ANTIDEPRESÍVA

BOŽIA POMOC

BYŤ SÁM SEBOU

CITÁTY

CVIČENIE

DEŇ

DOMÁCE NÁSILIE

DOMÝŠĽANIE

DROGY

FAJČENIE

HANBA

HNEV

HRANICE

HUDBA

INTROVERZIA

KOMUNIKÁCIA

KONŠPIRÁCIE

ĽUDSKOSŤ

MANIPULÁCIA

MANŽELSTVO pozri PARTNERSTVO

MINULOSŤ

MODLITBA

MOTIVÁCIA

MYSLENIE KATASTROFICKÉ

NÁDEJ

NÁSILIE DOMÁCE

NEGATIVIZMUS

NIE

ODMIETNUTIE

ODPUSTENIE

ODPÚTANIE SA

OPTIMIZMUS

PARTNERSTVO

randenie

-manželstvo

-partnerstvo

-závislosť na vzťahu

POCITY

– emocionálna inteligencia –

-pocity

POMOC

POPIERANIE

PORNOGRAFIA

PORUCHY PRÍJMU STRAVY

PRIJATIE

PROBLÉMY

PSYCHIKA

RADOSŤ

REČ TELA

RIEŠENIE PROBLÉMOV

RODIČIA, RODIČOVSTVO – pozri aj RODINA

-deti

-matka

-otec

-rodičia

RODINA

SEBAHODNOTA, SEBALÁSKA, SEBAÚCTA

SEBAĽÚTOSŤ

SPOLUZÁVISLOSŤ

definícia

symptómy

-terapia

uzdravenie

-zdravie

STAROSTLIVOSŤ O SEBA

STRACH

UMOŽŇOVANIE

URÁŽLIVOSŤ

VĎAČNOSŤ

  • Vďačnosť (citáty) – 01, 02,

VINA

VYROVNANOSŤ

VZŤAHY

ZASMEJME SA

ZÁVISLOSTI

-závislosť na vzťahu

ZDRAVIE

ZMENA

ZNEUŽÍVANIE

ZRANITEĽNOSŤ