Pozitívne účinky hudby

Hudba mi robí veľmi dobre. Vyrástla som na českom country a folku, potom k nemu pribudol bluegrass. Keď hoci len polhodinu počúvam kresťanské piesne, napr. Simon Khorolskyi, Shane&Shane, The Petersens a kopa iných, úplne mi to vytlačí z hlavy všetok stres a napätie a som ako znovuzrodená. Už dlhšie som chcela napísať príspevok o hudbe a včera ma v tom utvrdil sprievodný text k videu od Ellen Haygoodovej:

„Celý život používam spev na boj proti úzkosti a toto je jedna z piesní, ku ktorým sa utiekam. Strach sa prikradne bez varovania a vtedy sa začnem zameriavať na okolnosti a cítim úzkosť. Len čo sa pritom pristihnem, jednoducho zaspievam refrén a jednu slohu tejto piesne a zaleje ma pokoj, lebo viem, kto má všetko toto vo svojich rukách.”

Spisovateľka Ellen Whiteová napísala v kapitola „Poézia a spev“ svojej knihy Výchova toto:

„Správne používaná hudba je vzácnym Božím darom určeným na povznesenie myšlienok k vyšším a vznešenejším témam a na inšpiráciu duše… Pieseň má úžasnú moc tlmiť hrubé a nekultivované povahy, osviežiť mysle a vzkriesiť city, zosúladiť činnosti a zahnať pochmúrne a zlé predtuchy, ktoré podlamujú odvahu a oslabujú úsilie. … Často si sužovaná a zúfalá duša spomenie na slová takmer zabudnutej detskej piesne o Bohu. Vždy pokušenia odrazu strácajú svoju moc a život dostáva nový zmysel a cieľ.“

Raz som sa rozprávala s jednou klaviristkou a podľa nej je rozdiel v zapojení mozgových hemisfér, keď človek hudbu len počúva a keď ju naopak aktívne využíva (spieva, hrá na hudobnom nástroji) – v tom druhom prípade je vplyv hudby oveľa intenzívnejší.

Podľa knihy Neila Nedleyho, M.D. Stratené umenie myslieť má vyvážená melodická hudba schopnosť zlepšiť náladu i myslenie.

Upokojujúca hudba:

  • znižuje pocit úzkosti,
  • optimalizuje rytmus a funkciu mozgu,
  • pomáha odpočívať,
  • znižuje potrebu liekov proti bolestiam počas liečby rakoviny alebo pôrodu,
  • zlepšuje socializáciu,
  • potláča symptómy u „nezvládateľných“ psychiatrických pacientov.

Nie všetky druhy hudby však majú terapeutické účinky. Najefektívnejšia je melodická vážna hudba, a to aj medzi tými, ktorí ju bežne nepočúvajú a neuprednostňujú.

Vzruchy spôsobené hudbou sa môžu prenášať do čelného laloku mozgu, ktorý ovplyvňuje vôľu, morálne hodnoty a rozhodovanie. Iné ako upokojujúce druhy hudby však intenzívne stimulujú emocionálne centrá mozgu a na logiku a etiku majú len malý vplyv. Napr. 8 týždňov počúvania soft-rockovej hudby viedlo u laboratórnych myší k poruchám pamäti, ktoré trvali ešte 3 týždne po ukončení experimentu, pamäť sa neobnovilo a došlo k trvalým zmenám v mozgu.

Ak Vás táto téma zaujíma, viac sa dočítate napr. v 2. dieli vyššie uvedenej knihy, v kapitole „Hudba pre mozog“ je aj zoznam vhodných skladieb.