Charlie Chaplin: Keď som začal skutočne milovať sám seba

(reč zo 16. apríla 1959)

Keď som začal skutočne milovať sám seba, uvedomil som si, že duševná bolesť a utrpenie je pre mňa iba varovaním, aby som nežil v rozpore so svojou vlastnou pravdou. Dnes viem, že sa to nazýva BYŤ PRAVDIVÝ.

Keď som začal skutočne milovať sám seba, pochopil som ako veľmi urážam druhých, keď im vnucujem svoje názory a priania, hoci viem, že na to nie je vhodný čas, že na to nie je človek ešte pripravený, aj keby sa to týkalo mňa samého. Dnes viem, že sa to nazýva SEBAÚCTA.

Čítať viac

Sponzorstvo

Zámerom sponzorstva je rozvíjať vzťah vo dvojici so skúsenejším členom (Al-Anon, CoDA, DDA). Sponzor je ochotný deliť sa o svoje skúsenosti, silu a nádej a podporovať tak svoje vlastné neustále zotavovanie.

Tí, ktorým prospela práca na 12 krokoch so sponzorom by sa s vami chceli podeliť o pár myšlienok na základe svojich skúseností z programu. Nie je zámerom, aby sa tieto podnety stali pravidlami. Ste povzbudení k tomu, aby ste skúsili to, z čoho máte sami dobrý pocit.

Čítať viac