Stonewalling

Čo je to?

Stonewalling (čítaj stoun-uóling) je

  • škodlivá komunikačná taktika a obranný mechanizmus,
  • robenie obštrukcií, vyhýbavé vystupovanie,
  • odmietnutie komunikovať alebo spolupracovať,
  • zámerné alebo nezámerné zadržiavanie alebo  odňatie informácií, emócií alebo fyzických zdrojov,
  • prejav nezáujmu o riešenie situácie, snaha vyhnúť sa konfrontácii,
  • prípadne strach z reakcie partnera a neschopnosť hovoriť o pocitoch.

    Čítať viac