Stonewalling

Čo je to?

Stonewalling (čítaj stoun-uóling) je

 • škodlivá komunikačná taktika a obranný mechanizmus,
 • robenie obštrukcií, vyhýbavé vystupovanie,
 • odmietnutie komunikovať alebo spolupracovať,
 • zámerné alebo nezámerné zadržiavanie alebo  odňatie informácií, emócií alebo fyzických zdrojov,
 • prejav nezáujmu o riešenie situácie, snaha vyhnúť sa konfrontácii,
 • prípadne strach z reakcie partnera a neschopnosť hovoriť o pocitoch.

Je to jedna za najužívanejších narcistických techník zneužívania a ovládania. V toxických vzťahoch sa používa na udržanie moci a kontroly nad obeťami.

Ako sa prejavuje?

Nadhodíte nejaký problém na diskusiu a partner:

 • jednoducho vypne, uzatvorí sa,
 • zmení tému,
 • zmĺkne, na otázky neodpovedá, leda ak jednoslovne (nooo; m-hm; aha),
 • uvádza dôvody, prečo nehovoriť alebo nezdôvodní, prečo nehovorí,
 • nepočúva a ignoruje vás,
 • začne robiť niečo iné alebo odíde,
 • slovné útoky: zastrašuje, obviňuje, vysmieva sa,
 • vyhýba sa konfrontácii,
 • bagatelizuje problémy partnera,
 • neuznáva argumenty, odmieta vinu,
 • reč tela: vyhýba sa očnému kontaktu, prevracia/zatvára oči, civí do zeme alebo do vzduchu, je napätý a vystresovaný, pasívno-agresívne správanie.

V prenesenom zmysle, ako napovedá anglický názov,
akoby partner postavil múr medzi sebou a vami,
vytvoril odstup.

Vytyčovanie hraníc nie je stonewalling.

Príklady:

 • Teraz o tom nechcem hovoriť.
 • A už to tu máme!
 • Mám toho plné zuby.
 • Už to zase začínaš?
 • Debata skončená.
 • Daj mi pokoj.
 • Odchod! Teraz nechcem nič počuť.
 • Preháňaš! Robíš z komára somára.

Pocity

— príjemcu stonewallingu:

 • ponížený,
 • zmätený,
 • zranený,
 • nahnevaný,
 • zneužitý,
 • nerešpektovaný,
 • spochybňuje svoju sebahodnotu a seba,
 • bez nádeje,
 • osamelý,
 • frustrovaný: chce vedieť, v čom je problém, ale odpoveď nedostáva.

— stonewallera:

 • šokovaný, zmätený konverzáciou a sadou otázok,
 • odopiera si emocionálnu blízkosť s partnerom
 • ak je toxická osoba, ide mu o to, aby ublížil.

Príčiny

Mimo narcistických vzťahov úmysel nemusí byť a priori zlý. Môže vychádzať aj zo strachu, úzkosti, frustrácie a beznádeje. Zo snahy udržať doma pokoj. Partner sa možno všeobecne vyhýba konfliktom. Možno je pevne presvedčený, že danú situáciu nezvládne. Na druhej strane chce partner vzťah vyhrotiť tak, aby bol ukončený, alebo chce dosiahnuť svoje.

Potrebujeme rozlišovať medzi dvoma druhmi stonewallingu:

 1. bez úmyslu manipulovať. Spôsob ochrany pred nepríjemnými pocitmi a znovuzískania kontroly. Partner sa cíti „zavalený“. Naučená reakcia pri ťažkých a emocionálnych problémoch. Aj zo strachu z reakcie partnera. Neschopnosť vyjadriť svoje pocity (buď vyrástli v takom prostredí alebo zistili, že vyjadrenie pocitov máva negatívne následky) a názory. Dochádza k nemu pri prekročení emocionálneho limitu danej osoby, keď už nevidí východisko.

Stonewalling je často akýsi mechanizmus prežitia.
Niekedy pochádza z detstva a rodiny,
inokedy sa mu človek naučil v dospelých vzťahoch.
Ak sa niekto bojí konfliktu – povedzme, že vyrástol v domácnosti,
kde konflikt znamenal nebezpečie a náhlu nestabilitu
– môže sa uzatvoriť v snahe udržať si pocit bezpečia
.“
–Doug Roest-Gyimah, terapeut

 1. so snahou manipulovať a ublížiť (gaslighting – zahmlievanie skutočnosti), možno aj ukončiť vzťah, alebo udržať si kontrolu (dominovať vo vzťahu) a potrestať (partner by mal predsa sám vedieť, v čom je problém, bez toho, aby sa mu to povedal), ponížiť, znevážiť a zhodiť toho druhého. Tento druh stonewallingu je vypočítavý.

Následky

Stonewalling je tichý zabijak vzťahov. Podľa Johna Gottmana, doktora klinickej psychológie z Gottmanovho inštitútu, je stonewalling jeden zo „štyroch jazdcov apokalypsy“ alebo ukazovateľov, že ak sa vo vzťahu nič nezmení, zlyhá. Zvyšnými troma jazdcami sú kritika, defenzívnosť a pohŕdanie.

 • zatrpknutosť,
 • nedôvera,
 • ak sa toto deje pri každej debate, je to nezdravé. Problém zostáva nevyriešený, vzťah narušený, hrozí chronická osamelosť.
 • ignorovanie v nás môže otvoriť hlboké rany, najmä ak sme vyrástli s rodičmi, ktorí boli neustále neprístupní a emocionálne chladní, odopierali nám náklonnosť – toto ublíženie nás sťahuje nadol.

Fyzické príznaky:

 • Stonewaller: bolesti chrbta, stuhnutá šija, bolesti svalov
 • Príjemca stonewallingu: zvýšený krvný tlak, tenzné bolesti hlavy, rýchly tep.

Ako reagovať?

— V zdravom vzťahu:

 • Diskutujte v bezpečnom priestore, kde je ten druhý v pohode. Ak váš partner potrebuje pri riešení problému bezpečie, pokoj, ticho a pomalý postup, doprajte mu ho. Pri agresivite sa uzatvorí.
 • Dajte ultimátum s cieľom udržať si duševnú pohodu.
 • Ponúknite pomoc, možno párovú terapiu. Terapeut môže vniesť do problému objektivitu.
 • Starajte sa o seba, na chvíľu si dajte od partnera pauzu.
 • Ak ste z rozhovoru obidvaja vystresovaní, dajte si 2-3 dni pauzu na odľahčenie nálady.
 • Povedzte partnerovi o svojich pocitoch, ako na vás vplýva jeho správanie.
 • Vyžiadať si čas na vychladnutie a usporiadanie emócií.
 • Nestrkať hlavu do piesku, v zdravom vzťahu musia obidvaja prevziať zodpovednosť a mať navzájom pochopenie.

— V nezdravom vzťahu:

 • Ak vás partner zneužíva a svoje správanie nechce zmeniť, vaša fyzická i emocionálna bezpečnosť je prioritou. Zneužívanie sa zvyčajne stupňuje.
 • Neponúkajte párovú terapiu.Pri narcistoch sa pri neskúsenom terapeutovi môže skončiť terapia tým, že problémom sa stane obeť zneužívania, tedy vy, lebo terapeut „chytí stranu“ narcistovi :-(.

Ste stonewallerom vy?

Čo ak ste zistili, že ste to vy, kto využíva stonewalling voči druhému a chcete to zmeniť?

 • Prestaňte obviňovať partnera.
 • Uvedomte si svoje pohnútky, ľahšie sa vám budú meniť reakcie a správanie. Prečo to robíte? Začínate strácať pocit bezpečia, pociťujete beznádej alebo náznaky agresivity? Myslíte si, že nech poviete čokoľvek, zaženú vás do kúta?
 • Počúvajte partnera, aj keď nesúhlasíte. Pokúste sa empaticky pochopiť jeho stanovisko a „obuť si jeho topánky“. Keď nič iné, bude sa cítiť vypočutý.
 • Povedzte, ako sa cítite. Zaujímate obranný postoj? Ste rozčúlený, lebo…? Zraniteľnosť v komunikácii pomáha.