Racionalizovanie správania narcistu

Zvýšená empatia nás vystavuje riziku. Zo súcitu odmietame vidieť varovné signály.
Neprefarbujme, keď nám narcista/ka ukazuje svoje skutočné farby
– potrebuje prevziať zodpovednosť za svoje správanie, nie sa vyhovárať na tamto či tamtoho.