Terminológia narcizmu (A-S slovníček)

slovníček sa priebežne dopĺňa; kliknutím na modro sfarbené termíny sa dostanete k príslušnému článku

 • abuse – zneužívanie.
 • bait and switch – nekalá predajná praktika „nalákaj a vymeň“, návnada a výmena.
 • blameshifting – presúvanie viny.
 • boundaries – hranice.
 • brainwashing – vymývanie mozgu.
 • breadcrumbing – hádzanie omrviniek lásky, označované aj ako future-faking.
 • cognitive dissonance – kognitívna disonancia.
 • communal narcissist – komunálny narcista; typ narcistu.
 • covert narcissist – skrytý narcista; typ narcistu.
 • cycle of narcistic abuse – cyklus narcistického zneužívania.
 • dark triad – temná triáda; obsahuje osobnostné črty narcizmu, machiavelizmu a psychopatie.
 • deflection – odkláňanie, presmerovanie diskusie; kontrolná stratégia pri pokusoch volať narcistu na zodpovednosť, na nasmerovanie diskusie preč od daného problému. K tejto taktike by mohol patriť gaslighting, stonewalling, projekcia alebo zmena témy.
 • denial – popieranie.
 • detachment – odpútanie sa.
 • devaluation – devalvácia; 2. fáza vzťahu s narcistom.

Čítať viac

Veľa kriku pre narodeniny

(Pozn. slovo narcista označuje obidve pohlavia.)

Že kde? U narcistov. Známa melódia „Happy birthday to you“ (Veľa šťastia, zdravia) by podľa nich mala znieť „Happy birthday to me, me, me“ (Veľa šťastia zdravia mne, mne, mne!). S obľubou veľkolepo slávia svoje narodeniny a tie vaše – ak ich neodignorujú, nezabudnú na ne alebo vám nepoprajú v celkom iný deň – s veľkým zadosťučinením pokazia rovnako ako akýkoľvek deň, ktorý je pre vás významný

Čítať viac

Možnosti komunikácie s narcistom

Otvorili sa vám oči a zistili ste, prečo vzťah nefunguje, prečo zlyhávajú všetky vaše vzťahy o jeho nápravu a prečo je vina stále pripisovaná len vám? Zistili ste, že ste vo vzťahu s narcistom? Aké možnosti komunikácie máte? A treba povedať, že s narcistami nemusíte byť len vo vzťahu, narážate na nich v práci, na ulici, v obchode – nedá sa im celkom vyhnúť a preto treba byť v komunikácii s nimi flexibilní, zvážiť aj to, o aký typ narcistu ide (zjavný/grandiózny, skrytý/zraniteľný, komunálny, malígny…).

Čítať viac

Empatia alebo narcistické zrkadlenie?

Všetci túžime po tom, aby nám ten druhý rozumel a bol našou spriaznenou dušou. Empatiu vnímame veľmi pozitívne a má na nás dobrý vplyv. Treba však dávať pozor, aby si ju človek nezamieňal so zrkadlením.

Zrkadlenie

Zrkadlíme tomu druhému, čo hovorí a robí. Akoby sme vraveli: „Naozaj ma zaujímaš, chcem byť tvoj priateľ, som z teba paf!“ Vypytujeme sa.

Pri empatii je cieľom zrkadlenia skutočné pochopenie vnútra toho druhého,
narcistické zrkadlenie iba zbiera fakty a informácie o tom druhom.

Čítať viac

Osoží asertivita a empatia pri narcistoch? (zamyslenie)

Je dobré byť asertívny a empatický? Rozhodne áno. A tiež pri narcistoch?

KONFLIKTY VO VZŤAHOCH

Konflikty tu vždy boli a budú, a je nutné, aby sa riešili. Problém nastáva,

 • keď ich chceme riešiť a prediskutovať s narcistami,
 • keď chceme, aby boli obe strany vo vzťahu pochopené,
 • keď chceme s dobrou vôľou a zdravým rozumom hovoriť o svojich potrebách a pocitoch.

Čítať viac

Shannon Thomasová: Uzdravenie zo skrytého týrania (kniha)

Cesta štádiami zotavovania po psychickom zneužívaní.
Teofania 2021. 1. vyd. 145 s.

Toxickí ľudia sa ukrývajú vo všetkých typoch komunít – rodinách, dvojiciach, firmách a náboženských spoločenstvách. Skyrtou súčasťou psychického zneužívania sú opakujúce sa manipulatívne hry, ktoré hrá jednotlivec alebo celá skupina ľudí. Psychologické týranie nezanecháva žiadne modriny. Žiadne zlomené kosti. V stenách nie sú žiadne diery. Modriny, zlomeniny a diery ostávajú v cieli zneužitia. Kniha „Uzdravenie zo skrytého zneužívania“ prevedie čitateľa každým zo šiestich stupňov zotavenia, ktorých výskumu a zostaveniu sa sama venovala. Jednotlivé fázy sú zúfalstvo, vzdelávanie, prebudenie, hranice, obnova a udržiavanie. Na záver môžete nájsť osobnú reflexiu autorky na dané témy, ktorý čitateľovi pomôže pri hlbšom uplatňovaní týchto šiestich stupňov zotavenia. Denník je možné používať individiuálne alebo v malých skupinách.

Čítať viac