Stonewalling

Čo je to?

Stonewalling (čítaj stoun-uóling) je

 • škodlivá komunikačná taktika a obranný mechanizmus,
 • robenie obštrukcií, vyhýbavé vystupovanie,
 • odmietnutie komunikovať alebo spolupracovať,
 • zámerné alebo nezámerné zadržiavanie alebo  odňatie informácií, emócií alebo fyzických zdrojov,
 • prejav nezáujmu o riešenie situácie, snaha vyhnúť sa konfrontácii,
 • prípadne strach z reakcie partnera a neschopnosť hovoriť o pocitoch.

  Čítať viac

Nutkavé premýšľanie

V angličtine majú na to termín „rumination“ (čítaj ,rúmi‘neišn). Je to duševné sebatrýznenie, toxický vír, ktorý nás strháva nadol do čiernej diery beznádeje. Tento typ premýšľania vzniká následkom stresujúcej alebo traumatickej skúsenosti. Nečinne pri ňom sedíme /šoférujeme / prechádzame sa a do nemoty „prežúvame“ negatívne myšlienky. Keď to robíme často, stáva sa nám to zlozvykom. A trápi nás stres, strach, panika, neistota, úzkosť a depresia. Prečo to robíme? Nadmerným premýšľaním sa snažíme mať veci pod kontrolou – lenže márne…

Čítať viac

Púpava (zamyslenie)

Mám rada tie žlté slniečka v tráve. Švagriná púpavu nazýva „žltý terorista“, lebo je schopná rýchlo sa rozmnožovať a zaburiniť celú záhradu. Rada spomínam na suseda, ktorý varieval fantastický púpavový med. Kolmo v ňom stála zapichnutá lyžička, a keď som ho z nej ako malá lízala, netiekol a v papuľke som mala nebíčko.

Čítať viac

Špinavá kampaň

ČO ROBIŤ PRI ŠPINAVEJ KAMPANI:

 1. Nezapájajte sa.
 2. Zamerajte sa na to, čo zvládnete, čo máte pod kontrolou.
 3. Očakávajte, že narcista/ka sa bude stavať do pozície obete.
 4. Nie dozadu, ale dopredu – pozor na nadmieru sebakritiky a hnevu na seba, že ste to neriešili skôr. A nezovšeobecňujte: nie všetci muži/ženy sú rovnakí/é ako váš bývalý/á.

Keď vás toxický človek už nemôže ovládať, pokúsi sa ovládať to, ako vás vidia druhí. Dezinformácie nebudú fér, no povzneste sa nad ne: dôverujte, že druhí nakoniec uvidia pravdu tak, ako ste ju uvideli vy.

 

Terminológia narcizmu (A-S slovníček)

slovníček sa priebežne dopĺňa; kliknutím na modro sfarbené termíny sa dostanete k príslušnému článku

 • abuse – zneužívanie.
 • bait and switch – nekalá predajná praktika „nalákaj a vymeň“, návnada a výmena.
 • blameshifting – presúvanie viny.
 • boundaries – hranice.
 • brainwashing – vymývanie mozgu.
 • breadcrumbing – hádzanie omrviniek lásky, označované aj ako future-faking.
 • cognitive dissonance – kognitívna disonancia.
 • communal narcissist – komunálny narcista; typ narcistu.
 • covert narcissist – skrytý narcista; typ narcistu.
 • cycle of narcistic abuse – cyklus narcistického zneužívania.
 • dark triad – temná triáda; obsahuje osobnostné črty narcizmu, machiavelizmu a psychopatie.
 • deflection – odkláňanie, presmerovanie diskusie; kontrolná stratégia pri pokusoch volať narcistu na zodpovednosť, na nasmerovanie diskusie preč od daného problému. K tejto taktike by mohol patriť gaslighting, stonewalling, projekcia alebo zmena témy.
 • denial – popieranie.
 • detachment – odpútanie sa.
 • devaluation – devalvácia; 2. fáza vzťahu s narcistom.

Čítať viac

Veľa kriku pre narodeniny

(Pozn. slovo narcista označuje obidve pohlavia.)

Že kde? U narcistov. Známa melódia „Happy birthday to you“ (Veľa šťastia, zdravia) by podľa nich mala znieť „Happy birthday to me, me, me“ (Veľa šťastia zdravia mne, mne, mne!). S obľubou veľkolepo slávia svoje narodeniny a tie vaše – ak ich neodignorujú, nezabudnú na ne alebo vám nepoprajú v celkom iný deň – s veľkým zadosťučinením pokazia rovnako ako akýkoľvek deň, ktorý je pre vás významný

Čítať viac

Možnosti komunikácie s narcistom

Otvorili sa vám oči a zistili ste, prečo vzťah nefunguje, prečo zlyhávajú všetky vaše vzťahy o jeho nápravu a prečo je vina stále pripisovaná len vám? Zistili ste, že ste vo vzťahu s narcistom? Aké možnosti komunikácie máte? A treba povedať, že s narcistami nemusíte byť len vo vzťahu, narážate na nich v práci, na ulici, v obchode – nedá sa im celkom vyhnúť a preto treba byť v komunikácii s nimi flexibilní, zvážiť aj to, o aký typ narcistu ide (zjavný/grandiózny, skrytý/zraniteľný, komunálny, malígny…).

Čítať viac