Terminológia narcizmu (A-S slovníček)

slovníček sa priebežne dopĺňa; kliknutím na modro sfarbené termíny sa dostanete k príslušnému článku

 • abuse – zneužívanie.
 • bait and switch – nekalá predajná praktika „nalákaj a vymeň“, návnada a výmena.
 • blameshifting – presúvanie viny.
 • boundaries – hranice.
 • brainwashing – vymývanie mozgu.
 • breadcrumbing – hádzanie omrviniek lásky, označované aj ako future-faking.
 • cognitive dissonance – kognitívna disonancia.
 • communal narcissist – komunálny narcista; typ narcistu.
 • covert narcissist – skrytý narcista; typ narcistu.
 • cycle of narcistic abuse – cyklus narcistického zneužívania.
 • dark triad – temná triáda; obsahuje osobnostné črty narcizmu, machiavelizmu a psychopatie.
 • deflection – odkláňanie, presmerovanie diskusie; kontrolná stratégia pri pokusoch volať narcistu na zodpovednosť, na nasmerovanie diskusie preč od daného problému. K tejto taktike by mohol patriť gaslighting, stonewalling, projekcia alebo zmena témy.
 • denial – popieranie.
 • detachment – odpútanie sa.
 • devaluation – devalvácia; 2. fáza vzťahu s narcistom.

Čítať viac

Dúha (zamyslenie)

Uzatváram s vami svoju zmluvu, že voda potopy už nezničí nijakého živého tvora a nebude už potopy, ktorá by zničila zem. Boh povedal: „Toto je znamením zmluvy… Svoju dúhu som položil na oblak, aby bola znamením zmluvy medzi mnou a zemou. Kedykoľvek nahromadím mračná nad zemou a na oblaku sa ukáže dúha, … pozriem na ňu a rozpomeniem sa na večnú zmluvu medzi Bohom a každým živým tvorom na zemi.“  (1Moj 9, 11.16)

Čítať viac

Veľa kriku pre narodeniny

(Pozn. slovo narcista označuje obidve pohlavia.)

Že kde? U narcistov. Známa melódia „Happy birthday to you“ (Veľa šťastia, zdravia) by podľa nich mala znieť „Happy birthday to me, me, me“ (Veľa šťastia zdravia mne, mne, mne!). S obľubou veľkolepo slávia svoje narodeniny a tie vaše – ak ich neodignorujú, nezabudnú na ne alebo vám nepoprajú v celkom iný deň – s veľkým zadosťučinením pokazia rovnako ako akýkoľvek deň, ktorý je pre vás významný

Čítať viac

Pomáhanie verzus umožňovanie

Pri závislom je ľahšie jeho deštruktívne správanie umožňovať, než mu pomáhať – teda aspoň spočiatku. Nevyžaduje si to veľkú námahu, aby ste zaňho zaplatili nájom alebo zavolali šéfovi, keď má opicu a nemôže ísť do práce. Určite je to lepší pocit ako vidieť, že ho vyhodili z bytu alebo z práce.

Umožňovanie prináša umožňovateľovi okamžitú úľavu, akúsi prchavú myšlienku, že problém „vyriešil“. Tiež sa vyhol konfliktu so svojím milovaným.

Čítať viac

Možnosti komunikácie s narcistom

Otvorili sa vám oči a zistili ste, prečo vzťah nefunguje, prečo zlyhávajú všetky vaše vzťahy o jeho nápravu a prečo je vina stále pripisovaná len vám? Zistili ste, že ste vo vzťahu s narcistom? Aké možnosti komunikácie máte? A treba povedať, že s narcistami nemusíte byť len vo vzťahu, narážate na nich v práci, na ulici, v obchode – nedá sa im celkom vyhnúť a preto treba byť v komunikácii s nimi flexibilní, zvážiť aj to, o aký typ narcistu ide (zjavný/grandiózny, skrytý/zraniteľný, komunálny, malígny…).

Čítať viac

Odpútanie sa s láskou (článok)

Ako sa odpútať s láskou a prečo to musíte urobiť

Zamilovať sa do závislého je ťažké a boľavé. Vždy tu chýba emocionálna odmena, ktorá sa nachádza v normálnych vzťahoch. Závislí bývajú sebeckí, bezohľadní a egoistickí a záleží im na tom, aby sa dostali vyššie ako ten, kto sa kvôli nim vzdá všetkého. Je veľmi nepravdepodobné, že sa toto správanie niekedy zmení. Závislí sa nezmenia, kým to sami nechcú. Nútenie milovaného človeka na odvykaciu kúru nezaručuje, že sa uzdraví, ak nejde o osobné rozhodnutie.

Čítať viac

POTREBUJEM sa zhuliť (pohľad závislého)

Som tvoje dieťa alebo manžel alebo priateľ. No zmenil som sa. Už ti nepatrím. Nestojím o teba. Nie tak, ako to odo mňa chceš. Zaujíma ma, ako sa zhulím. CHCEM sa zhuliť. Urobím ČOKOĽVEK, aby som sa zhulil. MILUJEM zhulenosť. POTREBUJEM sa zhuliť… a prekročím ťa, aby som to urobil.

Keď na teba hľadím, nevidím TEBA. Vidím prostriedok na dosiahnutie cieľa. Máš peniaze. Chcem ich. A bodka.

Čítať viac

Empatia alebo narcistické zrkadlenie?

Všetci túžime po tom, aby nám ten druhý rozumel a bol našou spriaznenou dušou. Empatiu vnímame veľmi pozitívne a má na nás dobrý vplyv. Treba však dávať pozor, aby si ju človek nezamieňal so zrkadlením.

Zrkadlenie

Zrkadlíme tomu druhému, čo hovorí a robí. Akoby sme vraveli: „Naozaj ma zaujímaš, chcem byť tvoj priateľ, som z teba paf!“ Vypytujeme sa.

Pri empatii je cieľom zrkadlenia skutočné pochopenie vnútra toho druhého,
narcistické zrkadlenie iba zbiera fakty a informácie o tom druhom.

Čítať viac