Definície spoluzávislosti

Rôzni ľudia definujú spoluzávislosť rôzne.

Tu je niekoľko definícií, ktoré nám dajú nahliadnuť do rôznych podôb spoluzávislosti:

 • Moja nová definícia spoluzávislosti znie: Ľudia, ktorí sa nemajú radi tak ako milujú druhých, a to dôsledne a spôsobom, ktorý poškodzuje ich vzťahy.
  Melody Beattieová
  .
 • Slovník definuje spoluzávislosť ako „psychologický stav či vzťah, v ktorom je jedna osoba kontrolovaná alebo manipulovaná inou, ktorá je ovplyvnená patologickým stavom (napr. závislosťou od alkoholu či heroínu)“. Širšia definícia jednoducho znie „závislosť od potrieb alebo kontroly iného“.
  www.soberrecovery.com
  .
 • Podľa mojej definície je to niekto, kto stratil spojenie so sebou alebo svojím ja, takže jeho myslenie a správanie sa točí okolo niekoho alebo niečoho vonku, vrátane osoby, látky alebo činnosti ako je sex alebo hazardné hráčstvo.
  Darlene Lancer, JD, MFT, autorka knihy „Codependency for Dummies
  .
 • Spoluzávislosť sa dá opísať ako „potreba byť potrebný“.
  Daphne K. : 12 krokov s Ježišom
  .
 • Spoluzávislosť je o chorobe „strateného ja“, kde je pozornosť kvôli vnútornej prázdnote zameraná na niekoho alebo niečo externé. Nemusí byť telesná, často je emocionálna, a  môže to byť aj dysfunkčná finančná alebo materiálna podpora. Spoluzávislí, ktorí toto robia majú problém stanoviť hranice, cítia sa vinní, keď hovoria nie, a obetujú svoje potreby pre druhých. Často sa cítia nahnevaní, zodpovední za pocity, potreby a činy druhých, pričom ich vlastné potreby môžu byť zanedbávané. Ich opatrovníctvo je zvyčajne pretkané ovládaním a manipuláciou. Môžu sa pokúšať niekoho zmeniť alebo byť na oplátku milovaní a potrební.
  Darlene Lancer, LMFT, autorka knihy“Codependency for Dummies
  .
 • Najkreatívnejší popis, na ktorý som natrafil bol tento: spoluzávislosť je o staní sa závislým na niekom, kto je závislý na niečom nespoľahlivom. To by mohlo zahŕňať čokoľvek, od zneužívania alkoholu a drog až k nutkavej nadmernej práci a preháňaniu takmer čohokoľvek. Príkladom by mohlo byť dieťa ponechané hodinu alebo viac v aute, znášajúce horúčavu alebo chlad, kým jeho rodičia pracujú v kancelárii.
  Spoluzávislosť je bolesť v dospelosti, ktorá pochádza zo zranenia v detstve, čo v neskoršom živote vedie k vysokej pravdepodobnosti vzťahových problémov a návykových porúch.
  The Bridge to Recovery
  .
 • Spoluzávislosť je emocionálny, psychologický a behaviorálny stav človeka, ktorý vzniká ako následok dlhodobého vystavenia jedinca stiesňujúcim pravidlám (a ich dodržiavaniu), ktoré znemožňujú otvorené vyjadrovanie pocitov, ako aj priame diskutovanie o osobných a medziľudských problémoch.
  Robert Subby
  .
 • Stáva sa ti, že iný človek niečo povie, alebo urobí, a teba to rozhádže? Možno si mala celkom dobrú náladu – a slovo alebo čin iného ťa podrazil? Tak si emocionálne závislá na druhých ľuďoch – to, ako sa cítiš ti diktujú iní ľudia svojím správaním alebo rozprávaním. A to sa volá SPOLUZÁVISLOSŤ.
  Ján G., aktívny v CoDA
  .
 • Spoluzávislosť je veľmi zákerná a silná forma syndrómu oneskoreného stresu. Trauma z toho, že sa vo vlastnom domove necítime bezpeční, nám veľmi sťažuje schopnosť cítiť sa bezpečne hocikde inde. Keď cítime, že nás nemilujú naši vlastní rodičia, len ťažko uveríme tomu, že nás môže milovať niekto iný.
  Závislosť je nefungujúci vzťah so sebou samým! S vlastným telom, mysľou, pocitmi a náladami. S vlastným pohlavím a sexualitou. S tým, že sme ľudia. A preto, že máme nefunkčné vzťahy vo vlastnom vnútri, máme ich aj s okolím.
  Vo svojich najbližších vzťahoch som nikdy neokúsil, aké je to byt stále milovaný. Moji rodičia nevedeli, ako majú milovať sami seba, preto ich správanie ku mne spôsobilo, že som lásku prežíval ako kritickú, zahanbujúcu, manipulatívnu, ovládajúcu a zneužívajúcu. Takú som zakúsil ako dieťa — a preto to bol jediný druh vzťahu, v akom som sa ako dospelý cítil dobre. V neposlednom rade to bol i vzťah, ktorý som mal sám k sebe.
  Milovať neznamená stať sa rohožkou. Láska sa začína milovaním seba dostatočne na to, aby sme samých seba ochránili pred tými, ktorých milujeme – ak treba. Kým nezačneme milovať, ctiť a rešpektovať sami seba, skutočne nedávame – snažíme sa brať svoju hodnotu od iných tým, že sa správame tak, aby sme im vyhoveli. Láska nie je o úspechu a uznaní. Lebo ak nemilujem seba, ak v hĺbke svojho bytia neverím, že mám svoju hodnotu a som hodný lásky, potom každý úspech alebo uznanie poslúži len na to, aby ma dočasne odpútali od diery, ktorú v sebe cítim, od pocitu, že som chybný, ktorý som si osvojil ako dieťa, lebo tá láska, ktorú som dostával, nevyvolávala pocit lásky. Uvedomil som si, že toto je to, čo som robil po väčšinu svojho života: snažil som sa odvodiť svoju hodnotu od toho, že budem „dobrý chlapec“ alebo „úspešný“. Keď som si začal uvedomovať, čo láska NIE je, mohol som začať bádať a odkrývať jej skutočnú podstatu.
  – Robert Bumey: The Dance of Wounded Souls
  .
 • Je možné, že sme sa naučili maskovať svoje skutočné pocity tým, že sa správne obliekame, máme správny účes, žijeme v správnom dome a pracujeme na správnom mieste. Môžeme sa vystatovať svojimi úspechmi, ale pod tým všetkým sa skrýva väzenie, v ktorom sa tajne a neustále trestáme a mučíme. Občas sa trestáme pred celým svetom tým, že o sebe hovoríme ponižujúce veci. Občas dokonca povzbudzujeme druhých, aby nám pomáhali nenávidieť sa, napríklad keď dovoľujeme niektorým ľuďom, alebo náboženským zvykom, aby v nás vyvolávali pocity viny a zraňovali nás. Naše najhoršie mučenia sa však odohrávajú v súkromí – v našich hlavách..
  – Melody Beattieová: Koniec spoluzávislosti, s. 142
  .
 • Spoluzávislosť je správanie sa človeka s nízkou sebaúctou, ktorým chce uspokojiť potreby druhých, pritom má nutkavú potrebu kontrolovať ich správanie. Spoluzávislé správanie vzniká ako výsledok utrpenia alebo prežívanej dysfunkcie. Pre spoluzávislého je typické zanedbávanie svojich potrieb.
  PaedDr. Ľubica Hornáčková
 • Spoluzávislosť je zvláštna forma nesamostatnosti: človek svoju hodnotu odvodzuje od toho, nakoľko sa mu darí napĺňať očakávania iných a „zachraňovať svet“. Jedno aj druhé robí nezávisle od toho, či si to prostredie praje alebo nie – jednoducho to robí z vlastného vnútorného presvedčenia. Tým ostatných vtláča do roly tých, ktorým treba pomáhať – a to aj proti ich vlastnej vôli…
  Jana Kubicová: Individuálne prejavy spoluzávislosti detí závislých rodičov od alkoholu
  .
 • Spoluzávislosť je používanie druhých ľudí na to, aby sme mali zo seba lepší pocity.
  Dr. Kevin Nieman
  .
 • Stručne povedané, spoluzávislosť je potreba byť potrebný. Často vravím: „Ak si v pohode, som aj ja. Ak nie si, ani ja nie som.“ To nie je v poriadku. Boh vás stvoril ako jedinečné stvorenie s jedinečnými túžbami a zámerom. No mnohí dobrí kresťania, ktorí zápasia so spoluzávislosťou, boli prinútení veriť, že na ich myšlienkach, hodnotách a túžbach nezáleží. Možno sa všetko točilo okolo ockovej závislosti alebo vaša narcistická matka bola spokojná len vtedy, keď ste napĺňali jej potreby. Následkom toho ste sa naučili správaniu, ktoré bolo potrebné na to, aby si vás všimli.
  – Kris Reece – Conquering Codependency

.. 6:20

Prezentácia v textovej/PDF podobe: