Darlene Lancer: PRIJATIE JE ZAČIATKOM ZMENY

prijatie a spoluzávislosťPrijatie reality nám umožňuje žiť v nej. Čo to znamená? Keď sa nám život páči a plynie v súlade s našimi potrebami a túžbami, nad prijatím nepremýšľame . No keď je naša vôľa znemožnená, alebo keď sme nejakým spôsobom zranení, naša nespokojnosť spôsobí, že reagujeme, čo siaha od hnevu až k ústupu. Možno, že popierame alebo prekrucujeme to, čo sa deje, aby sme zmenšili svoju bolesť. Viníme druhých, alebo sa pokúšame zmeniť veci podľa svojich predstáv a potrieb.

PRIJATIE

Hoci je za niektorých okolností popieranie užitočným mechanizmom na zvládnutie situácie, nepomáha nám problémy riešiť. Rovnako ako ani obviňovanie, hnev alebo stiahnutie sa. Popieranie je bežnejšie, než si uvedomujeme. Každý trochu mení realitu podľa toho, ako udalosti vníma, podľa svojich osobných predpojatostí. A predsa, niekedy nevedomky používame obranu v podobe poprenia, aby sme skutočnosť urobili prijateľnejšou. Príklady sú:

  • Bagatelizovanie
  • Odôvodňovanie
  • Zabúdanie
  • Sebaklam
  • Potláčanie

Popieranie nám pomáha vyrovnať sa s potenciálnou hrozbou alebo nepríjemnými skutočnosťami a pocitmi, ako napr. že ja a moji milí zomrú. Realitu popierame aj vtedy, keď by nás pravda uviedla do konfliktu s niekým iným alebo s nami samotnými. Hoci poprenie môže byť na zvládanie stresu dočasne užitočné, lepšou obranou je potlačenie, čo je vedomé rozhodnutie nemyslieť na niečo. Napríklad pacientke s rakovinou by mohlo poslúžiť, keby sa rozhodla nemyslieť po celý čas na zomieranie, a tak môže nájsť odvahu na podstúpenie ťažkej liečby.

Popieranie je hlavný symptóm spoluzávislosti a závislosti. Máme skreslený vzťah s realitou – často konáme proti svojmu najlepšiemu záujmu. Závislí a spoluzávislí používajú poprenie na to, aby pokračovali v závislom správaní. Medzitým znášajú ničivé dôsledky a bolestné vzťahy, čiastočne kvôli popieraniu a čiastočne kvôli nízkej sebaúcte. Pokúste sa presvedčiť o atraktívnu ženu, ktorá si myslí, že taká nie je, o jej atraktívnosti, anorektičku o jej prílišnej chudosti, alkoholika, že pije priveľa alebo umožňovateľku, že udržiava svoje dieťa v drogovej závislosti. Posledné tri príklady sú ilustráciou toho, ako sa dá na také popieranie pozerať ako na odpor voči zmene. Mnohí ľudia po príchode do Al-Anonu odchádzajú, keď zistia, že program im má pomôcť zmeniť sa,  lebo spočiatku tam väčšina z nich ide najmä preto, aby „pomohla“ alkoholikovi („pomohla“ zmeniť ho).

Spoluzávislí tiež zvyčajne potláčajú svoje pocity a potreby. Toto popieranie odsúva na neskôr skutočné prijatie situácie. Keď sa tvárime, že nás niečo netrápi, bráni nám to v tom, aby urobili konštruktívne kroky, stanovili hranice, alebo našli riešenia na daný problém.

ČELIŤ FAKTOM

Paradoxom je, že všetka zmena sa začína prijatím skutočnosti. V tom spočíva naša moc. Postavenie sa faktom, vrátane tých, ktoré sa nám nepáčia, ba ktorých sa desíme, nás otvára  novým možnostiam. Uznanie bolestivej pravdy nie je pre väčšinu z nás ľahké, najmä ak sme zvyknutí na popieranie alebo ovládanie svojich pocitov a svojich okolností.

Prijatie si často spájame s podrobením sa a podvolením sa. Lenže prijatie nejakej situácie alebo osoby môže byť aj aktívnym vyjadrením našej vôle – vedomého rozhodnutia založeného na poznaní, že sú určité veci, ktoré nemôžeme zmeniť. To nás tiež pripravuje na to, aby sme boli efektívnymi činiteľmi zmeny. Ukážu sa nové možnosti, keď sa naše zameranie presúva od zmeny nemožného na zmenu toho, čo zmeniť môžeme.

POTREBA OVLÁDAŤ

Neschopnosť vzdať sa kontroly navzdory faktom, ktoré svedčia o opaku je ďalším primárnym príznakom závislosti a spoluzávislosti. Jeden z prvých autorov, ktorí písali o spoluzávislosti, psychiater Timmen Cermak, sa domnieva, že spoluzávislí a závislí „ovládajú svoje životy púhou silou vôle“.

Sme presvedčení o tom, že veci by mohli a mali byť iné, než sú. To vytvára podráždenie a sklamanie. Avšak v živote sú výzvy stále a ľudia sú jedineční a správajú sa svojím osobitým spôsobom. Znechutí nás, keď veci nejdú tak, ako očakávame a keď sa ľudia nesprávajú tak, ako si myslíme, že by sa správať mali. V tomto predpoklade je istá dávka pýchy a arogancie. Psychiater a spisovateľ Abraham Twerski dodáva, že závislé myslenie, ktoré je základom ovládajúceho správania je príkladom „falošnej predstavy o všemohúcnosti“.

Keď sa snažíme zmeniť veci, ktoré zmeniť nemôžeme, ako napríklad iných ľudí, používame svoje odhodlanie neproduktívne, čo často vytvára ešte väčší pocit márnosti a viac problémov. Veď už zmeniť seba je dosť ťažké! Také neplodné snahy sa dajú považovať za obranu pred prijatím vecí, ktoré sa nám na správaní niektorého človeka nepáčia a bolesti, ktorú nám to spôsobuje. Možno sa snažíme niekoho donútiť, aby prestal fajčiť, lebo si robíme starosti kvôli zdravotným následkom fajčenia. Prvý krok Anonymných alkoholikov, Al-Anonu a Anonymných spoluzávislých (CoDA) sa zaoberá kontrolou. Vyhlasuje, že pripúšťame, že sme bezmocní nad svojou závislosťou, čo u spoluzávislých zahŕňa ľudí, miesta a veci.

12 krokov Al-Anon

VZDAŤ SA KONTROLY

Uzdravenie si vyžaduje, aby sme prijali život taký, aký je, aby sme prijali svoju bezmocnosť a svoje obmedzenia a prijali to isté u druhých. Nechať to plávať nie je ľahké. (Viď Letting Go). Pre závislých a spoluzávislých je to neustála výzva, a to kvôli ich vnútornej úzkosti a nepokoju a ilúzii, že toho majú pod kontrolou viac, než skutočne majú. Keď to začneme púšťať z rúk, cítime nesmiernu úzkosť a často depresiu a prázdnotu. Začíname cítiť to, čomu sa naše pokusy o ovládanie snažili zabrániť, ako napr. osamelosť, úzkosť z urobenia potrebných zmien, smútok kvôli stratenej alebo mŕtvej láske alebo strach, že závislý môže zomrieť na predávkovanie.

ZMENIŤ, ČO MÔŽEME

modlitba vyrovnanosti

Zmena si vyžaduje odvahu. Druhý riadok Modlitby vyrovnanosti je prosbou o odvahu zmeniť to, čo zmeniť môžeme. Zmena toho, čo zmeniť môžeme je zdravou odozvou na realitu. Práve takto sa stávame účinnými činiteľmi zmeny. Veľmi potrebnú podporu môže poskytnúť kouč, poradca alebo program 12 krokov. Prvým krokom je rozhodnúť sa. Potom si zmena žiada aj trpezlivosť, lebo naše srdce len pomaly dobieha náš rozum. Zbierať informácie a zdroje, skúmať svoje možnosti, premýšľať o rôznych výsledkoch a prediskutovať si to – to všetko je súčasťou fázy plánovania. Keď robíme tieto prípravné kroky, budujeme si odvahu a dôveru.

Písala som, že prijatie môže byť činom vôle. Môže mať podobu pozitívnej zmeny postoja. Niekedy je to to jediné, čo môžeme urobiť. Možno, že vonku nie je nič, čo môžeme zmeniť, ale prijatie situácie prináša pokoj mysle a umožňuje nám tešiť sa z okamihu. Neschopnosť nás môže obmedziť na pozorovanie oblakov alebo počúvanie hudby, čo je obidvoje liečivejšie ako znášanie strachu, hnevu alebo sebaľútosti. Ak sa necítime pripravení na to, aby sme odišli z nešťastného vzťahu alebo takého, v ktorom nás zneužívajú, môžeme nájsť šťastie v iných oblastiach svojho života, čo môže naozaj zmeniť vzťah alebo nás uschopní k odchodu neskôr. Keď som bola mladá mamička a právnička, cítila som sa vinná, že nie som mama, čo ostáva doma a tiež preto, že dlho pracujem, aby som sa vyšplhala po kariérnom rebríčku. Keď som prijala, že som sa rozhodla urobiť kompromis, ale mala som na výber aj iné, moja vina sa vytratila.

Tu je niekoľko cvičení na zamyslenie. Viac je v 5. a 9. kapitole knihy Codependency for Dummies a môžete dostať 14 tipov pre odpútanie sa (14 Tips for Letting Go) na www.whatiscodependency.com.

  1. Urobte si zoznam vecí, nad ktorými ste bezmocní.
  2. Aký z nich máte pocit a ako reagujete na tú situáciu?
  3. Čo by sa stalo, keby ste tie veci prijali také, aké sú?
  4. Aké reálne možnosti máte?

© Darlene Lancer 2013 – uverejnené s láskavým povolením autorky zo 7.10.2014. Pôvodný článok: Acceptance is the Beginning of Change.
Preklad: © Marta

Mohlo by Vás zaujímať:

⇒ Darlene Lancer: Symptómy spoluzávislosti

⇒ Darlene Lancer: Uzdravenie zo spoluzávislosti

Popieranie a prijatie 01 (citáty)

Popieranie reality

Darlene Lancercover full codependency for dummiesDarlene Lancer je manželská a rodinná terapeutka s oprávnením a odborníčka na vzťahy a spoluzávislosť. Je autorkou dvoch kníh: Conquering Shame and Codependency: 8 Steps to Freeing the True You a Codependency for Dummies. K jej elektronickým knihám patria tieto: 10 Steps to Self-Esteem, Spiritual Transformation in the Twelve Steps, How To Speak Your Mind – Become Assertive and Set Limits a Codependency Recovery Daily Reflections.

ConqueringShamePani Lancer radí jednotlivcom a párom už 27 rokov a koučuje v medzinárodnom meradle. Je vyhľadávanou rečníčkou na národných konferenciách, v rozhlase a odborných skupinách a inštitúciách. Jej články vychádzajú v odborných časopisoch a na internetových stránkach o duševnom zdraví, vrátane jej vlastnej www.darlenelancer.com a www.whatiscodependency.com, kde môžete získať bezplatnú kópiu “14 tipov odpútania sa” (14 Tips for Letting Go”. Nájdete ju na www.youtube.com, Twitteri @darlenelancer a Facebooku. Kontaktovať ju môžete na info@darlenelancer.com.