Darlene Lancer: PRIJATIE JE ZAČIATKOM ZMENY

prijatie a spoluzávislosťPrijatie reality nám umožňuje žiť v nej. Čo to znamená? Keď sa nám život páči a plynie v súlade s našimi potrebami a túžbami, nad prijatím nepremýšľame . No keď je naša vôľa znemožnená, alebo keď sme nejakým spôsobom zranení, naša nespokojnosť spôsobí, že reagujeme, čo siaha od hnevu až k ústupu. Možno, že popierame alebo prekrucujeme to, čo sa deje, aby sme zmenšili svoju bolesť. Viníme druhých, alebo sa pokúšame zmeniť veci podľa svojich predstáv a potrieb.

Čítať viac