Nachádzame svoj hlas (zamyslenie)

Keď sa levíča učí revať, spočiatku je neisté a váhavé. Jeho hlások má od revu ďaleko a ledva ho počuť. Možno sa skrýva za iných levov alebo za skalu. Ale nakoniec z neho vyrastie lev, ktorému nerobí rev žiadny problém. Rev je jeho prirodzený hlas.

Ako je to s nami, keď sa máme ozvať? Keď máme povedať Nie?

Niektorých nestojí žiadnu námahu, aby sa vyjadrili.

Iní s tým zápasia. Možno preto, že sú introverti. Alebo vysoko citliví a nezvládajú, keď sa na nich zrazu upierajú všetky oči – tá záplava vnemov ich načisto ochromuje a zmocňuje sa ich panika. A možno si myslíme, že nemáme čo povedať, že tí druhí sú múdrejší, skúsenejší… A to povedal kto? Náš vnútorný kritik?

AMYGDALA ako detektor hrozieb a kríz v našom mozgu a policajt, ktorý dbá o našu bezpečnosť, môže danú konverzáciu vyhodnotiť ako rizikovú, a preto spúšťa strach, stres a paralýzu. To nám bráni v sformulovaní myšlienok a racionálnom vyhodnotení situácie.

Cítime sa ohrození, akoby nám šlo o život, a prechádzame do režimu útok alebo útek. Amygdala bije na poplach. Hladina stresového hormónu kortizolu vystrelí nahor. Úzkostní ľudia sú kvôli tomuto neustále v stave najvyššej pohotovosti.

Svoj vplyv na našu reakciu majú aj spoločenské zvyky, presvedčenia a zážitky z detstva. Možno nás vždy okríkli a umlčali, keď sme niečo povedali. No nemusíme len sedieť a šúchať nohami.

Čo zvládame, keď sa ozývame

Hovorenie Nie nie je iba o hlase. Musíme pritom:

  • zvládnuť kognitívnu záťaž, čo je vlastne zaťaženie pracovnej pamäte pri riešení problémov, myslení a uvažovaní. Vysoká kognitívna záťaž môže zabrániť dokončeniu úlohy, v tomto prípade vyjadreniu nášho názoru,
  • prekonať reakcie na strach,
  • orientovať sa v neurologických stavoch a
  • dodržiavať sociálne normy.

No tak ako levíča môžeme nakoniec dospieť k cieľu, ktorým je ozvať sa, zastať sa samého seba. Ak to budeme precvičovať, budeme trpezliví, chápaví a nevzdáme to.

Čo pomáha

Pomôcť môže:

  • kognitívno-behaviorálna terapia,
  • meditácia.
  • Sebadôvera v konverzácii sa dá budovať aj v bezpečnom prostredí svojpomocných skupín (Al-Anon, CoDA, DDA a rôzne iné).

–> Prečítajte si: