Starostlivosť o seba a jej vplyv na naše vzťahy

Starostlivosť o seba nie je luxus,
ale nevyhnutnosť.

O to, čo milujeme, sa zvyčajne staráme.
Zrejme preto sa tak málo ľudí
o seba stará.

Spadá pod ňu duševné, emocionálne a fyzické zdravie.

* Fyzické zdravie

Dostatočný odpočinok a spánok, vyvážená strava, pravidelné cvičenie, čerstvý vzduch a slnko, pitný režim (voda), striedmosť, dôvera v Boha, pravidelné lekárske prehliadky. Telesne zdravé telo lepšie zvláda životné výzvy, aj tie v podobe vzťahov.

* Mentálne zdravie

Meditácia, modlitba, vedenie denníka, koníčky. Keď sme mentálne zdraví, vieme spracovávať emócie, vyrovnávať sa so stresom, efektívne komunikovať a byť empatickí.

Je potrebné, aby sme sa o seba starali,
najmä v stresových obdobiac
h

* Emocionálna odolnosť

Vďaka nej si zachovávame si pozitívny náhľad na veci a efektívnejšie zvládame nepriaznivé okolnosti, konflikty, nedorozumenia a sklamania.

* Osobný rast

Patrí k nemu čítanie, učenie sa novej zručnosti alebo účasť na seminároch osobného rastu. Neustále sebazdokonaľovanie môže prispieť k pocitu vlastnej hodnoty a osobného naplnenia.

* Zvýšená sebaúcta

Keď pravidelne uspokojujeme svoje potreby, je to pozitívny signál pre našu sebaúctu. Keď je vyššia, je menej pravdepodobné, že budeme tolerovať zlé zaobchádzanie alebo zanedbávanie.

* Prevencia vyhorenia

Keď sa o seba pravidelne staráme, relaxujeme a dobíjame si energiu, predchádzame tým vyhoreniu. Keď si nachádzame čas pre seba, pomáha nám to udržať si pozitívny postoj a hladinu energie.

Súvislosť medzi starostlivosťou o seba
a zdravými vzťahmi

Starostlivosť o seba zlepšuje našu individuálnu pohodu a zdravie našich vzťahov.

Pestujeme s k sebe samým pozitívny vzťah, založený na rešpekte a porozumení. Ten udáva tón všetkým ostatným vzťahom v našom živote.

Keď sa o seba staráme, lepšie chápeme a rešpektujeme svoje potreby a hranice. Lepšie rozumieme sami sebe a potom vieme efektívnejšie oznamovať svoje potreby iným. Viac si uvedomujeme a rešpektujeme potreby iných a sme empatickejší.

Nedá sa nalievať z prázdneho pohára.
Nemôžeš rozdávať to, čo nemáš.
Naplň najprv ten svoj.

Skutočná starostlivosť o seba
je rad ťažkých rozhodnutí.
Rozhodnutie
–byť disciplinovanejší,
–riešiť vracajúce sa toxické myšlienky,
–dbať na svoje duševné zdravie a
–uprednostniť šťastie pred svojou minulosťou.

Ak uprednostňujeme svoje zdravie a pohodu, ku vzťahom môžeme pristupovať s väčšou energiou, trpezlivosťou a láskou. Ľuďom, na ktorých nám záleží a hlavne nám samým môžeme ukazovať svoje najlepšie ja.

Starostlivosť o seba nie je sebectvo,
ale pud sebazáchovy a čin lásky,
ktorý prospieva nám i ľuďom okolo nás.