„Jazyk“ toho druhého

Matúš 7,12: Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.

Toto je známe zlaté pravidlo z Biblie. Tuto je trošku iná parafráza:

„Správajme sa k ostatným tak,
ako chcú ONI, aby sme sa k nim správali.“

Každý sme jedinečný. Máme rôzne potreby, túžby a perspektívy. Sme ako knihy s jedinečnými príbehmi, ktoré čakajú na pochopenie.

Gary Chapman napísal knihu „5 jazykov lásky“. Sú to tieto:

  • 1. slová uistenia,
  • 2. pozornosť,
  • 3. prijímanie darov,
  • 4. skutky služby a 
  • 5. fyzický dotyk.

Vysvetľuje, že každý hovorí iným jazykom láskynemusíme si navzájom rozumieť, ak hovoríme len svojím jazykom (čiže vyjadrujeme lásku tak, ako ju sami vieme prijímať a ignorujeme pritom, že napr. hoci my radi dostávame darčeky, ten druhý túži po fyzickom dotyku, ktorý nám zase nie je až tak príjemný).

Ako môžeme zistiť, aký prístup niekto chce, a to nielen v oblasti lásky?

  • Pýtajme sa. Počúvajme. Učme sa.
  • Počúvajme slová, sledujme činy a všímajme si náznaky.

Keď sa snažíme zaobchádzať s ľuďmi tak, ako chceme, aby sa oni správali k nám,

  • vytvárame pevnejšie spojenia,
  • podporujeme empatiu a
  • vytvárame svet, v ktorom sa každý cíti videný a oceňovaný.

A čo MY? Ako spoluzávislí možno stále napĺňame len potreby ostatných. No VIEME NAOZAJ, ČO CHCEME a čo od druhých očakávame MY?

Vydajme sa na cestu sebapoznania: ujasnime si, čo potrebujeme, po čom túžime, čo nestrpíme (hranice) – je to nevyhnutné pre osobný rast.